Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2017  
         
         
   
1.  ÎNTRE OCCIDENT ŞI ORIENT. SFÂNTA TROIŢĂ ÎNTR-UN SINGUR TRUP ŞI VULTUS TRIFRONS, ÎN CÂTEVA EXEMPLE ALE PICTURII RELIGIOASE TRANSILVĂNENE / THE HOLY TRINITY IN ONE BODY AND VULTUS TRIFRONS, IN SEVERAL EXAMPLES OF RELIGIOUS PAINTING IN TRANSYLVANIA. BETWEEN EAST AND WEST.
          Autori: NICOLAE SABĂU.


2.  LEIPZIG 1522 EPITAFUL SCHMIDBURG DE GEORG LEMBERGER, RELIGIE, POLITICĂ ȘI PICTURĂ / LIPSIA 1522 L’EPITAFFIO SCHMIDBURG DI GEORG LEMBERGER RELIGIONE, POLITICA E PITTURA.
          Autori: GIULIO ANGELUCCI.


3.  CONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA PORTRETUL LUI SIGISMUND DE LUXEMBURG DE PE POARTA MĂNĂSTIRII DIN BRAȘOV / CONTRIBUTIONS REGARDING THE PORTRAIT OF SIGISMUND OF LUXEMBOURG FROM THE GATE OF THE MONASTERY IN BRAȘOV.
          Autori: RADU POPICA.


4.  PORTRETELE COPIILOR ÎN MEDALISTICA BAROCĂ. STUDIU DE CAZ / CHILDREN PORTRAITS IN BAROQUE MEDALISTICS. CASE STUDY.
          Autori: CLAUDIA M. BONȚA.


5.  CONSIDERAȚIILE UNUI PICTOR DESPRE TRECEREA PICTURII DE LA FAYUM LA ARTA BIZANTINĂ / LE CONSIDERAZIONI DI UN PITTORE SUL PASSAGGIO DELLA PITTURA DI FAYUM ALLA PITTURA BIZANTINA.
          Autori: CARMEN BELEAN.


6.  PICTORUL ŞI PEDAGOGUL CARL DÖRSCHLAG (1832–1917) ŞI CERCUL DISCIPOLILOR SĂI / DER MALER UND PÄDAGOGE CARL DÖRSCHLAG (1832-1917) UND DER KREIS SEINER SCHÜLER.
          Autori: GUDRUN-LIANE ITTU.


7.  ÎNTREBĂRI PENTRU UN ARTIST PLASTIC ROMÂN LA CĂDEREA COMUNISMULUI (PENTRU A SE PUTEA SCRIE O ISTORIE PRIVIND ARTA IN EPOCA) / DOMANDE PER UN ARTISTA PLASTICO RUMENO ALLA CADUTA DEL COMUNISMO (PER POTERSI SCRIVERE UNA STORIA RIGUARDANTE L’ARTE NELL’EPOCA).
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


8.  REPERE ALE UNEI CULTURI A LOCUIRII EXPOZIŢIA MINUNATA LUME NOUĂ – CASE ALE MIGRANŢILOR ROMÂNI / BENCHMARKS OF A CULTURE OF DWELLING. EXHIBITION – THE WONDERFUL NEW WORLD. HOUSES OF ROMANIAN MIGRANTS.
          Autori: COSMINA BERINDEI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă