Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2015  
         
         
   
1.  DOCTRINA MARIANĂ A LUI NICOLAE CABASILA.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


2.  TEOLOGIA HRISTOLOGICĂ A PĂRINŢILOR APOSTOLICI.
          Autori: CĂLIN IOAN DUȘE.


3.  PENTRU CA SĂ SE DEA LOR CUMPĂTARE ŞI ROADĂ PÂNTECELUI SPRE FOLOS, DOMNULUI SĂ NE RUGĂM! CUPLUL CĂSĂTORIT, FAMILIA ŞI ROADELE PÂNTECELUI PRECUM SE REFLECTĂ ÎN SLUJBA BIZANTINĂ A NUNŢII.
          Autori: ISTVÁN IVANCSÓ.


4.  ARGUMENTELE TRINITARE ALE LUI ATANASIE CEL MARE. O PERSPECTIVĂ A LECTORULUI DE AZI.
          Autori: CAMELIA DIANA LUNCAN.


5.  FENOMENOLOGIA ACTULUI DE CREDINȚĂ. DE LA TREAPTA ESTETICĂ LA TREAPTA MISTICĂ. PENTRU O ESTETICĂ TEOLOGICĂ.
          Autori: RADU IOAN MUREȘAN.


6.  “AUTONOMIA” E VALORE “ETICO” DELL’ARTE CROCE SU HÖLDERLIN E MANN.
          Autori: ROSA MARIA MARAFIOTI.


7.  INDIVIDUARE, SINCRONICITATE ȘI O NOUĂ PARADIGMĂ / INDIVIDUATION, SYNCHRONICITÉ ET UN NOUVEAU PARADIGME.
          Autori: DANIELA SOREA.


8.  SPRE O RENAȘTERE SPIRITUALĂ A EUROPEI. UMANISMUL INTEGRAL AL LUI JACQUES MARITAIN / POUR UNE RENAISSANCE SPIRITUELLE DE L’EUROPE: L’HUMANISME INTEGRAL DE JACQUES MARITAIN.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.


9.  JACQUES MARITAIN, FILOSOF AL DEMNITĂȚII UMANE ȘI A DREPTURILOR OMULUI / JACQUES MARITAIN, PHILOSOPHE DE LA DIGNITE HUMAINE ET DES DROITS DE L’HOMME.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.


10.  CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SECULARIZARE ȘI ANTICLERICALISM II / CONSIDERAZIONI CIRCA LA SECULARIZZAZIONE E ANTICLERICALISMO II.
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


11.  ASPECTE LEGATE DE FAMILIE ÎN ANTICHITATE.
          Autori: MARIUS ȚEPELEA.


12.  BOOK REVIEW - DANIEL CORNELIU ȚUPLEA, GIANNI VATIMO – KRITIKER DER MODERNE UND PHILOSOPH DER EMANZIPATION. HERMENEUTIK UND NIHILISMUS (GIANNI VATTIMO – CRITIC AL MODERNISMULUI ȘI FILOSOF AL EMANCIPĂRII. HERMENEUTICĂ ȘI NIHILISM), SÜDWESTDEUTSCHER VERLAG FÜR HOCHSCULSCHRIFTEN, SAARBRÜCKEN 2015, 223 P.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


13.  RECENZIE - SAINT DIONYSIUS THE AREOPAGITE. SOURCES, CONTEXT, RECEPTION. EDITORI: ALIN TAT, CLAUDIU TUȚU, NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA 2015, 311 PAGINI, ISBN: 978-606-690-183-3.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă