Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
         
   
1.  CE ESTE TEOLOGIA? / CHE COS’È LA TEOLOGIA?.
          Autori: IOAN ARIEŞAN.


2.  DUMNEZEU ŞI OMUL: CONSTRUCTORII SAU DISTRUGĂTORII ISTORIEI? / DIO E L’UOMO: I COSTRUTTORI DELLA STORIA.
          Autori: IOAN ARIEŞAN.


3.  METODA EXEGETICĂ ÎN REGULILE PENTRU CĂLUGĂRII SFÂNTULUI VASILE DE CEZAREA / IL METODO ESEGETICO NELLE REGOLE PER I MONACI DI SAN BASILIO DI CESAREA (TRA LETTERA E SPIRITO).
          Autori: IOAN ARIEŞAN.


4.  METODA EXEGETICĂ FOLOSITĂ DE GRIGORE DE NISSA ÎN "OMELIILE CÂNTĂRII CÂNTĂRILOR".
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


5.  TERMENUL ECLEZIASTIC DE "BISERICĂ SUI IURIS".
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


6.  CE ESTE PARABOLA / COS’È LA PARABOLA.
          Autori: MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.


7.  O SCURTĂ ÎNCERCARE DE STUDIU ASUPRA TEXTULUI DIN COL 2, 6-23 / TENTATIVO DI UN BREVE STUDIO SU COL 2, 6-23.
          Autori: MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.


8.  ELEMENTE FILOSOFICE ÎN DE TRINITATE A SFÂNTULUI AUGUSTIN.
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


9.  ANALOGIA FIINŢEI LA SFÂNTUL TOMA DE AQUINO.
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


10.  PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA EVOLUŢIEI PSIHOLOGIEI VIEŢII RELIGIOASE.
          Autori: IOAN MOLDOVAN.


11.  ASPECTE ALE CONCEPŢIEI RELIGIOASE ALE PROFESORULUI NICOLAE MĂRGINEANU.
          Autori: IOAN MOLDOVAN.


12.  CÂMP DE ACŢIUNE ŞI SCOPURI ÎN EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN RAPORT CU DEZVOLTAREA SOCIALĂ.
          Autori: NICOLETA SIMONA MARŢIAN.


13.  FAMILIA, PRIMUL LOC CATEHETIC / LA FAMILLE, PREMIER LIEU CATÉCHÉTIQUE.
          Autori: .


14.  SPIRITUALIA 2000.
          Autori: ANTON GOŢIA, MARIA GOŢIA.


15.  SEMNE ALE VREMURILOR. SCRISOAREA APOSTOLICĂ A SF. PĂRINTE PAPA IOAN PAUL AL II-LEA, PREMIZE, DIRECŢII, ORIENTĂRI, LA MOMENTUL ANIVERSAR AL TRICENTENARULUI UNIRII BISERICII GRECO-CATOLICE DIN ROMÂNIA CU BISERICA ROMEI.
          Autori: .


16.  RECENZII - LUIGI GIUSSANI, SENSUL RELIGIOS..
          Autori: VICTORIA CÂMPAN.


17.  RECENZII - CUM AM VRUT SĂ MĂ FAC SFÂNT. AMINTIRI DINTR-O COPILĂRIE TEOLOGICĂ A PĂRINTELUI VIRGIL GHEORGHIU.
          Autori: IOAN MITROFAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă