Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
         
   
1.  SEMINARUL PROFESIONAL INTERPRETAREA CRIMINALISTICĂ ŞI MEDICO-LEGALĂ A UNOR ELEMENTE MATERIALE -ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNISM-ALBA IULIA 17-19 .
          Autori: MĂDĂLINA DINEA.


2.  PREZENTARE DE CAZ. EXAMINAREA SCRISULUI EXECUTAT ÎN CONDIŢII NEOBIŞNUITE.
          Autori: VICTORIA CATARAGA.


3.  POSIBILITĂŢI DE DETERMINARE A TIMPULUI DE EXECUTARE A DOCUMENTULUI PRIN METODE TRADIŢIONALE.
          Autori: PIOTR PETCOVICI.


4.  CERCETAREA MATERIALELOR DOCUMENTELOR. SARCINI ŞI METODE DE CERCETARE A MATERIALELOR DOCUMENTELOR CU SCOPUL DETERMINĂRII TIMPULUI CREĂRII DOCUMENTELOR.
          Autori: ALINA ZADOROJNIUC.


5.  ACCIDENT RUTIER SAU OMOR? INTERPRETAREA CRIMINALISTICĂ A URMELOR. STUDIU DE CAZ.
          Autori: BOGDAN FLORESCU, DĂNUŢ SIBIAN.


6.  PERSONAL AND MATERIAL EVIDENCES IN CRIMINAL PROCEDURE, WITH PARTICULAR ATTENTION TO ROAD TRAFFIC CRASHES.
          Autori: ÁRPÁD BUDAHÁZI.


7.  IMPORTANȚA ELEMENTELOR TACTICE ALE ASCULTĂRII PERSOANELOR ÎN PROCESUL PENAL.
          Autori: SORIN SILVIU FINTA.


8.  TEHNICA PROFILING-ULUI ÎN INVESTIGAȚIILE CRIMINALISTICE.
          Autori: BIANCA CÂRDAN.


9.  DIVERSIONS FORMS AND THE RELATION OF THE PROSECUTION AND INVESTIGATION IN THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW.
          Autori: VINCE VÁRI.


10.  CUM PUTEM DEFINI SCRISUL CA MIJLOC DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICĂ.
          Autori: SORIN ALĂMOREANU.


11.  THE RELEVANCY OF QUESTIONING ON THE SCENE IN CASE OF EXHIBITS.
          Autori: KORNEL GHIRHINY.


12.  CERCETĂRI PRIVIND CORELAREA DISTANȚEI DE PROIECTARE A BICICLIȘTILOR CU VITEZA AUTOVEHICULULUI IN MOMENTUL IMPACTULUI.
          Autori: GABRIEL PĂDURARU.


13.  PRIVIRE ASUPRA CONCEPTULUI DE „METODICĂ” ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA / A VIEW ON THE “METHODOLOGY” CONCEPT IN THE ACTIVITY OF JUDICIAL EXPERTISE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
          Autori: OLGA CATARAGA.


14.  POSIBILITĂȚI DE MĂSURARE A NANO-URMELOR. MĂSURAREA CONSTANTELOR OPTICE ALE STRATURILOR ȘI ALE STRUCTURILOR NANOMETRICE DIN SUBSTANȚE ORGANICE ȘI NEORGANICE.
          Autori: SILVIA EVTODIEV, OLGA CATARAGA, NICOLAE GURĂU, DUMITRU UNTILA, MIHAIL CARAMAN.


15.  OPINII PRIVIND PROBLEMATICA ACREDITĂRII LABORATOARELOR DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ.
          Autori: OLGA CATARAGA.


16.  PARTICULARITĂŢI ALE ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN CARE SUNT IMPLICATE MOTOCICLURILE – DOUĂ STUDII DE CAZ.
          Autori: CODRIN REBELEANU, DANIEL URECHE, ȘTEFAN ANITAN, DAN PERJU-DUMBRAVĂ.


17.  SULLA QUESTIONE DI COMPETENZE DEI PERITI.
          Autori: RAFAŁ CIEŚLA, JOLANTA GRĘBOWIEC-BAFFONI.


18.  CERCETAREA RAPORTULUI DE CAUZALITATE DIN PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ.
          Autori: NECULAI ZAMFIRESCU, IONUȚ CONSTANTINESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă