Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  MANUSCRISELE ROMÂNEŞTI 29 ŞI 30.
          Autori: ANTON GOŢIA.


2.  TENDINŢE DE INSTITUŢIONALIZARE A ASISTENŢEI SOCIALE MODERNE ÎN ROMÂNIA.
          Autori: GHIZELA COSMA.


3.  ANALIZA RETORICĂ A MT 27,3 – 26 / ANALISI RETORICA DI MT 27,3-26.
          Autori: MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.


4.  SACRIFICIUL DE PE CARMEL, ÎNCHEIEREA UNEI "NOI" ALIANŢE / IL SACRIFICIO DEL CARMELO, CONCLUSIONE DI UNA .
          Autori: MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.


5.  POLITICA IGNORANŢEI SAU IGNORANŢA CA POLITICĂ (NOTE CRITICE ÎN LEGĂTURĂ CU UN TEXT DESPRE BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ (GRECO-CATOLICĂ) DINTR-UN "GHID" AL BISERICILOR ORIENTALE).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


6.  REFLECŢII PRIVIND RELAŢIA DINTRE STAT ŞI BISERICĂ. O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE GRECO-CATOLIC.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


7.  O METODOLOGIE DE LECTURĂ A SFINTEI SCRIPTURI: ANALIZA STRUCTURALĂ / UNE METHODOLOGIE DE LECTURE DES ECRITURES: L’ANALYSE STRUCTURALE.
          Autori: .


8.  BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ ÎN TIMPUL CLANDESTINITĂŢII. PRIVIRE ISTORICĂ GENERALĂ.
          Autori: .


9.  ÎMPREJURĂRILE CIRCULAŢIEI LEGENDEI DESPRE LUPTA LUI LADISLAU CU TĂTARII (1343-1365).
          Autori: OVIDIU PECICAN.


10.  OBIECT ŞI FANTASMĂ ÎN DISCURSUL DESPRE DUMNEZEU LA CLAUDEL / OBJET ET PHANTASME DANS LE DISCOURS SUR DIEU CHEZ CLAUDEL.
          Autori: MARGARETA SURDEANU.


11.  OPERELE AUGUSTINIENE DIN PERIOADA «FILOSOFICĂ» (386-391).
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă