Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
         
   
1.  DR. BUZOGÁNY DEZSŐ EGYETEMI TANÁR KÖSZÖNTÉSE/GREETINGS TO PROFESSOR DR. DEZSŐ BUZOGÁNY.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  A MAROSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1927. ÉVI KETTÉOSZTÁSA (A BEKECSALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LÉTREJÖTTE)/THE DIVISION OF THE REFORMED DIOCESE OF MAROS IN 1927 (THE FORMATION OF THE REFORMED DIOCESE OF BEKECSALJA).
          Autori: BEREKMÉRI ÁRPÁD RÓBERT.


3.  AZ ERDÉLYI ORGONATÁJ FOTOGRÁFUSA – BUZOGÁNY DEZSŐ ORGONAKÉPEI (MOZAIKOK, NEM CSAK ZENÉRŐL)/THE PHOTOGRAPHER OF THE TRANSYLVANIAN ORGAN LANDSCAPE – ORGAN PHOTOS MADE BY DEZSŐ BUZOGÁNY (MOSAICS, NOT ONLY FROM MUSIC).
          Autori: DÁVID ISTVÁN.


4.  ILENCFALVI SZÁSZ GERŐ (1831–1904) KÉZIRATOS HAGYATÉKÁNAK FELDOLGOZÁSA/PROCESSING THE MANUSCRIPTS OF SZÁSZ GERŐ OF ILENCFALVA (1831–1904).
          Autori: GERÉB MIKLÓS.


5.  VERSENGÉS EGY ISKOLÁÉRT – AVAGY HOGYAN LETT KOMÁROMÉ A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT/RIVALRY FOR A SCHOOL - OR, HOW HAD KOMÁROM POSSESSED THE REFORMED TEACHER TRAINING INSTITUTE BETWEEN THE WORLD WARS.
          Autori: LÉVAI ATTILA.


6.  HOGYAN LEHETETLENÍTSÜNK EL ANYAGILAG EGY KOLLÉGIUMOT? – A NAGYENYEDI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM CSŐDJÉNEK OKAI AZ 1870-ES ÉVEKBEN/AN EXAMPLE OF THE FINANCIAL BREAKDOWN OF A COLLEGE. (REASONS FOR THE BANKRUPTCY OF THE NAGYENYED COLLEGE IN THE 1870S).
          Autori: LUKÁCS OLGA.


7.  ZSARNAY LAJOS TEOLÓGIÁJA/THE THEOLOGY OF LAJOS ZSARNAY.
          Autori: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


8.  „A MAGA KÉPÉRE...” – MISSZIONÁRIUSOK FOTOGRÁFIÁI MINT AZ EGYHÁZTÖRTÉNET FORRÁSAI/„IN HIS OWN IMAGE” – PHOTOGRAPHS OF MISSIONARIES AS THE SOURCE OF CHURCH HISTORY.
          Autori: NAGY KÁROLY ZSOLT.


9.  MIRŐL ÁLMODIK A LELKIPÁSZTOR? TELEGDI T. ISTVÁN ALPESTESI LELKÉSZ ÁLOMFELJEGYZÉSEI/WHAT DOES A REFORMED PASTOR DREAM OF? THE NOTES OF ISTVÁN T. TELEGDI, REFORMED PASTOR OF ALPESTES ABOUT HIS DREAMS.
          Autori: ŐSZ SÁNDOR-ELŐD.


10.  AZ OXFORD GROUP MOZGALOM RECEPCIÓJA A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI SAJTÓBAN. ADALÉKOK A KRE TÖRTÉNETÉHEZ/RECEPTION OF THE OXFORD GROUP MOVEMENT IN THE KIRÁLYHÁGÓMELLÉK MEDIA. CONTRIBUTIONS TO THE KRE HISTORY.
          Autori: PÁLFI JÓZSEF.


11.  NÉHÁNY ADAT A TÖRTÉNELMI DÉSI, SZÉKI ÉS A GÖRGÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉK ORGONÁIRÓL/A FEW CURIOSITIES ABOUT THE HISTORY OF THE ORGANS IN THE HISTORICAL REFORMED DIOCESES OF DEJ, SIC AND GURGHIU.
          Autori: SIPOS DÁVID.


12.  A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI FAKULTÁS KÖNYVTÁRÁNAK IRATGYŰJTEMÉNYÉRŐL/THE COLLECTION OF DOCUMENTS AT THE PROTESTANT THEOLOGICAL FACULTY IN CLUJ(KOLOZSVÁR).
          Autori: SIPOS GÁBOR.


13.  AMIKOR (KOLLEKTÍV) BŰN VOLT MAGYARNAK LENNI A FELVIDÉKEN/WHEN IT WAS A SIN TO BE HUNGARIAN IN SLOVAKIA.
          Autori: SOMOGYI ALFRÉD.


14.  KERESZTELŐ JÁNOS ÉS TANÍTVÁNYAI/JOHN THE BAPTIST AND HIS DISCIPLES.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


15.  NEVELÉSI MODELLEK A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉBEN/EDUCATION MODELS IN THE BOOK OF PROVERBS.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


16.  VALLÁSOS NEVELÉS ÉS A GYERMEKKÉP ALAKULÁSA A REFORMÁCIÓ KORÁBAN – FELADATOK AKKOR ÉS MOST/RELIGIOUS EDUCATION AND CHILD IMAGE IN THE ERA OF REFORMATION. DUTIES THEN AND NOW.
          Autori: GORBAI GABRIELLA MÁRTA.


17.  HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÁS ÖSSZJÁTÉKA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN AZ 1989-ES VÁLTOZÁSOKAT KÖVETŐEN/INTERPLAY OF TRADITION AND INNOVATION IN THE TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH AFTER 1989.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


18.  BARTÓK GYÖRGY KÉZIRATA, MINT RAVASZ LÁSZLÓ FORRÁSA/BARTÓK GYÖRGY’S MANUSCRIPT AS RAVASZ LÁSZLÓ’S SOURCE.
          Autori: SZETEY SZABOLCS.


19.  THE ORGAN BUILDING ART IN THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH.
          Autori: DÁVID ISTVÁN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă