Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2016  
         
         
   
1.  AMPLA LEGISLAŢIE CANONICĂ A SINODULUI PROVINCIAL I (1872) ŞI POZIŢIA SFÂNTULUI SCAUN REFERITOARE LA ACTELE SINODALE / LA RICCA LEGISLAZIONE CANONICA DEL SINODO PROVINCIALE I (1872) E LA POSIZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA CIRCA GLI ATTI SINODALI / THE AMPLE CANONIC LEGISLATION OF THE 1ST PROVINCIAL SYNOD (1872) AND THE POSITION OF THE HOLY SEE REGARDING THE ACTS OF THE SYNOD * AMPLA LEGISLAŢIE CANONICĂ A SINODULUI PROVINCIAL I (1872) ŞI POZIŢIA SFÂNTULUI SCAUN REFERITOARE LA ACTELE SINODALE.
          Autori: .


2.  CĂTRE UN NOU ÎNCEPUT: SFÂNTUL SCAUN ÎNAINTE ŞI DUPĂ BENEDICT AL XVI-LEA. REFLECŢII ASUPRA LEGISLAŢIEI CANONICE PRIVIND ALEGEREA PONTIFULUI ROMAN / VERS UN NOUVEAU COMMENCEMENT : LE SAINT SIÈGE AVANT ET APRÈS BENOÎT XVI. RÉFLEXIONS SUR LA LÉGISLATION CANONIQUE CONCERNANT L’ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN / A NEW BEGINNING: THE HOLY SEE BEFORE AND AFTER BENEDICT XVI. SOME THOUGHTS ON THE CANON LAW CONCERNING THE ELECTION OF THE ROMAN PONTIFF.
          Autori: .


3.  PREOTUL, INSTRUMENT AL MILOSTIVIRII DIVINE / THE PRIEST – AN INSTRUMENT OF THE DIVINE MERCY.
          Autori: .


4.  REÎNNOIREA VIEŢII MONAHALE BAZILITANE ROMÂNE UNITE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. OAMENI, FAPTE ŞI ÎMPREJURĂRI / IL RISVEGLIO DELLA VITA MONASTICA BASILIANA UNITA ROMENA ALL’INIZIO DEL SEC. XX-MO. UOMINI, FATTI E CIRCOSTANZE / PEOPLE, FACTS AND EVENTS THAT LEAD TO OVERCOMING THE DEEP CRISIS OF THE MONASTIC LIFE OF THE ROMANIAN UNIATE ORDER OF ST. BASIL THE GREAT BY THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: .


5.  VINDECAREA UNUI PARALITIC: VULNERABILITATE, ACCES LA ÎNGRIJIRI, REZILIENŢĂ / LA GUÉRISON D’UN PARALYTIQUE : VULNÉRABILITÉ, ACCÈS AUX SOINS, RÉSILIENCE. ANALOGIE THÉOLOGIE-MÉDECINE / HEALING A PARALYZED MAN: VULNERABILITY, ACCESS TO HEALTH CARE, RESILIENCE. THEOLOGY - MEDICINE ANALOGY.
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


6.  PROCESUL DOBÂNDIRII ARHETIPULUI SINELUI DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI ANALITICE (SPRE ÎNŢELEGEREA CONCEPTULUI DE DUMNEZEU-OM). / THE PROCESS OF ACHIEVING THE SELF ARCHETYPE FROM THE PERSPECTIVE OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY (TOWARDS UNDERSTANDING THE CONCEPT OF GOD-MAN) / THE PROCESS OF ACHIEVING THE SELF ARCHETYPE FROM THE PERSPECTIVE OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY (TOWARDS UNDERSTANDING THE CONCEPT OF GOD-MAN). .
          Autori: .


7.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE - SAINT DIONYSIUS THE AREOPAGITE. SOURCES, CONTEXT, RECEPTION..
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


8.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE - WILLIAM A. BLEIZIFFER, IUS PARTICULARE IN CODICE CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM. DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ. ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE.
          Autori: .


9.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE - A. CASTALDINI, IL DIO NASCOSTO E LA POSSIBILITÀ DI AUSCHWITZ: PROSPETTIVE FILOSOFICHE E TEOLOGICHE SULL’OLOCAUSTO.
          Autori: ANTON RUS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă