Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2014  
         
         
   
1.  ADMINISTRAȚIE ECONOMICO-FIANCIARĂ ȘI SUSȚINEREA MATERIALĂ A CLERULUI ÎN LEGISLAȚIA CANONICĂ. O POSIBILĂ INTERPRETARE A CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM.
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


2.  CREDINȚA TRĂITĂ PRIN IUBIRE ȘI EVANGHELIZARE.
          Autori: .


3.  THE ORIENTALE LUMEN APOSTOLIC LETTER. A SYNERGIC ENCOUNTER BETWEEN EAST AND WEST.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


4.  ASPECTE ALE DREPTURILOR OMULUI ÎN BARTOLOMEU DE LAS CASAS/ ASPECTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


5.  CONCEPTUL DE INCULTURAȚIE ÎN TEOLOGIE ȘI ACULTURAȚIA ÎN SPAȚIUL CULTURAL EUROPEAN CONTEMPORAN/LE CONCEPT D’INCULTURATION DANS LA THEOLOGIE ET L’ACCULTURATION DANS LE MILIEU CULTUREL EUROPEEN.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


6.  PRIN CREDINȚA LUI AVRAM. UMANITATE ȘI AȘTEPTARE ÎN CARTEA GENEZEI 18, 1-15/PER IL SOGLIO DI ABRAMO. UMANITÀ E ATTESA IN GENESI 18, 1-15.
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


7.  CREDINȚĂ, SACRAMENTE ȘI VIAȚĂ MORALĂ/FE, SACRAMENTOS Y VIDA MORAL CRISTIANA.
          Autori: .


8.  OPINIA PUBLICĂ ȘI BISERICA ÎN CONTEXTUL SINOADELOR DEDICATE FAMILIEI/LA OPINIÓN PÚBLICA Y LA IGLESIA, EN EL MARCO DE LOS SÍNODOS SOBRE LA FAMILIA.
          Autori: .


9.  PĂRINȚII APOSTOLICI.
          Autori: .


10.  IMPORTANȚA SCRIERILOR SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG.
          Autori: .


11.  PANEGIRICUL.
          Autori: .


12.  CREDINŢA: O CHESTIUNE DE PRIVACY SAU TREBUIE MĂRTURISITĂ PUBLIC?.
          Autori: ANTON RUS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă