Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
         
   
1.  GENURI LITERARE ÎN CARTEA PSALMILOR/IRODALMI MŰFAJOK A ZSOLTÁROK KÖNYVÉBEN.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  ALEGEREA PROFEȚILOR VETEROTESTAMENTALI ȘI A DISCIPOLILOR DIN QUMRAN ȘI AL LUI ISUS/AZ ÓSZÖVETSÉGI PRÓFÉTÁK, A QUMRÁNI ÉS A JÉZUS- TANÍTVÁNYOK KIVÁLASZTÁSA.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


3.  NU NUMAI DESPRE ″AGENȚI″… DECIZII NOI ȘI VECHI FĂRĂ VIZIUNE TEOLOGICĂ? ASPECTE PRIVIND CERCETAREA TRECUTULUI, MEMORIE ȘI RECONCILIERE ÎN BISERICA REFORMATĂ.
          Autori: FAZAKAS SÁNDOR.


4.  LEGE SAU HAR? LEGE ȘI HAR?/TÖRVÉNY VAGY KEGYELEM? KEGYELEM ÉS TÖRVÉNY?.
          Autori: VISKY S. BÉLA.


5.  TRADIȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EDUCAȚIE ALE BISERICII REFORMATE.
          Autori: .


6.  DISPUTA PRIVIND REUNIUNEA LA ANIVERSAREA A 300 ANI DE LA REFORMĂ/A "REUNIÓ" VITÁJA A REFORMÁCIÓ 300. ÉVFORDULÓJÁNAK KÜSZÖBÉN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


7.  MESAJUL PASTORAL AL OBICEIULUI VIFLAIMULUI/A BETLEHEMES PASZTORÁCIÓJA.
          Autori: .


8.  STAREA MENTALĂ "AICI ȘI ACUM" ÎN PROCESUL DE REFLEXIE/AZ ITT-ÉS-MOST LÉTÁLLAPOT TÁMOGATÁSA A REFLEXIÓS FOLYAMATBAN.
          Autori: .


9.  PROBLEMA IMAGINII DESPRE SINE ȘI A IDENTITĂȚII LA PREOȚI/LELKÉSZEKNEK A LELKÉSZKÉP – LELKÉSZI IDENTITÁS KÉRDÉSE AZ ÖNÉRTELMEZÉSÜNK RÖGÖS ÚTJÁN.
          Autori: .


10.  CONSTRUCȚIA REALITĂȚII LA ADOLESCENȚI, PROBLEMA PERCEPȚIEI DE SINE ȘI INTERPRETAREA PASTORALĂ A VIEȚII/.
          Autori: .


11.  IMAGINEA PERSONALĂ A LUI DUMNEZEU ȘI REPREZENTAREA LUI/ISTENKÉPEK ÉS ISTENREPREZENTÁCIÓ.
          Autori: .


12.  "OARE PE CINE SĂ ALEG?" – REFLEXII PRIVIND BAZELE BIBLICE ȘI PSIHOLOGICE ALE CĂSĂTORIEI/"HÁT ÉN IMMÁR KIT VÁLASSZAK?" – GONDOLATOK A PÁRVÁLASZTÁS BIBLIAI ÉS LÉLEKTANI ALAPJAIRÓL.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


13.  "CELOR ÎNSETAȚI LE VOI DA APĂ DIN IZVORUL VIEȚII", APOC. 21,6C – IZVORUL APEI VIEȚII/"ÉN A SZOMJAZÓNAK ADOK AZ ÉLET VIZÉNEK FORRÁSÁBÓL INGYEN." (JEL 21,6C) – BIBLIAI TÖRTÉNETEK – KORTYOK AZ ÉLET VIZÉNEK ÁLDOTT FORRÁSÁBÓL.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă