Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2016  
         
         
   
1.  RELAȚIA DINTRE HRISTOS, CREDINCIOȘI ȘI AUTORITĂȚI LA MATEI / THE RELATION BETWEEN CHRIST, BELIEVERS AND AUTHORITIES IN MATTHEW.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


2.  DUHUL SFÂNT ÎN BOTEZ ȘI ÎN CINA CEA DE TAINĂ: EXEGEZA 1COR 12:13 / THE SPIRIT IN BAPTISM AND THE LORD’S SUPPER: AN EXEGESIS OF 1 CORINTHIANS 12:13 .
          Autori: .


3.  TAXA UNIVERSALĂ DIN CADRUL BISERICII REFORMATE ÎN ANUL 1922 ȘI EFECTELE SALE ÎN ZONA SĂRATA / AZ 1922. ÉVI EGYETEMES EGYHÁZI ADÓ ÉS HATÁSA A SÓVIDÉKEN.
          Autori: .


4.  ÎNCERCĂRILE DE REALIZARE A UNITĂȚII RELIGIOASE A PRINCIPELUI FRANCISC RÁKÓCZI II. ȘI NOUTATEA POLITICII SALE RELIGIOASE / II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM EGYSÉGTÖREKVÉSI ARCULATA ÉS EGYHÁZPOLITIKÁJÁNAK ÚJSZERŰSÉGE.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


5.  ROLURILE FEMININE ȘI MASCULINE ÎN PERSPECTIVA COEDUCAȚIEI DIN SAROSPATAK DIN SECOLUL 19 / NŐI-FÉRFI SZEREPEK A KOEDUKÁCIÓS OKTATÁS TÜKRÉBEN SÁROSPATAKON A 19. SZÁZADBAN.
          Autori: .


6.  EDUCAȚIA DE LIMBĂ EBRAICĂ ÎN TRANSILVANIA DIN SECOLUL 17: JÁNOS APÁCZAI CSERE ȘI COLEGIUM ACADEMICUM / UNTERRICHT IN DER HEBRÄISCHEN SPRACHE IN SIEBENBÜRGEN IM 17. JAHRHUNDERT: DAS COLLEGIUM ACADEMICUM UND JÁNOS APÁCZAI CSERE.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


7.  ORIGINILE NOȚIUNII ANULUI ECLEZIASTIC / AZ „EGYHÁZI ÉV” FOGALMÁNAK EREDETE.
          Autori: .


8.  TRADUCEREA DIN OSTERVALD DE ISTVÁN GOMBÁSI / GOMBÁSI ISTVÁN OSTERVALD-FORDÍTÁSÁRÓL.
          Autori: .


9.  ROLUL RUGĂCIUNII ÎN PĂSTRAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE A PROFESORULUI DE RELIGIE / AZ IMA SZEREPE A VALLÁSTANÁR MENTÁLIS EGÉSZSÉGE SZEMPONTJÁBÓL.
          Autori: .


10.  DESPRE CARE DUMNEZEU VORBIM? – SCENE INTERCULTURALE DIN PSIHIATRIE / ÜBER WELCHEN GOTT SPRECHEN WIR DENN?...INTERKULTURELLE SZENEN AUS DER PSYCHIATRIE.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.


11.  COMPARAȚIA DINTRE TEORIA DE OMILETICĂ ȘI PRACTICA DE PREDICAȚII ÎN ACTIVITATEA EPISCIPULUI LÁSZLÓ RAVASZ / RAVASZ LÁSZLÓ HOMILETIKAI ELMÉLETÉNEK ÉS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLATÁNAK ÖSSZEVETÉSE.
          Autori: KUN MÁRIA.


12.  EDUCAȚIA CONFESIONALĂ REFORMATĂ / REFORMÁTUS VILÁGNÉZETI NEVELÉS.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă