Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1-2 din 2014  
         
         
   
1.  LOGOTERAPEUTIKUS KÓRHÁZPASZTORÁCIÓ PSZICHOONKOLÓGIAI KONTEXTUSBAN / LOGOTHERAPEUTIC HOSPITAL PASTORAL CARE IN PSYCHO-ONCOLOGIC CONTEXT.
          Autori: .


2.  A TEOLÓGIAI LIBERALIZMUS ÉS HATÁSA AZ ERDÉLYI 19. SZÁZADI REFORMÁTUS GONDOLKODÁSRA / THEOLOGICAL LIBERALISM AND ITS IMPACT ON 19th CENTURY PROTESTANT THINKING IN TRANSYLVANIA.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


3.  PROTESTÁNS DRÁMAI EMLÉKEK A „TUDOMÁNYOKNAK SZÉP OSKOLÁJÁBAN” / REFORMED RECORDS IN “TUDOMÁNYOKNAK SZÉP OSKOLÁJÁBAN”.
          Autori: .


4.  THE CONNECTION BETWEEN SALVATION, MARTYRDOM, AND SUFFERING ACCORDING TO ST. IGNATIUS OF ANTIOCH.
          Autori: .


5.  NORMATÍV ÉS RELACIONÁLIS ETIKAI SZEMLÉLETEK (A SZENTSÉG SZABADSÁGA, AVAGY A SZABADSÁG SZENTSÉGE) / POINTS OF VIEWS OF NORMATIVE AND RELATIONAL ETHICS (THE FREEDOM OF HOLINESS OR THE HOLINESS OF FREEDOM).
          Autori: .


6.  A SERDÜLŐK MEGTÉRÉSI FOLYAMATÁNAK INTRA- ÉS INTERPERSZONÁLIS SZEMPONTJAI ÉS AZ ÉRTELEMADÁS DILEMMÁJA / INTRA- AND INTERPERSONAL ASPECTS OF THE ADOLESCENTS’ CONVERSION PROCESS AND THE DILEMMA OF „SENSE-GIVING”.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă