Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2016  
         
         
   
1.  ANTRENAMENTUL CU GREUTĂȚI ÎN SĂLILE DE FITNESS DIN CLUJ-NAPOCA CA ACTIVITATE FIZICĂ DE TIMP LIBER: ASPECTE PRIVIND PREGĂTIREA ORGANISMULUI PENTRU EFORT ȘI LINIȘTIREA ACESTUIA LA SFÂRȘITUL ȘEDINȚEI DE ANTRENAMENT / WEIGHT TRAINING IN GYMS OF CLUJ-NAPOCA AS LEISURE PHYSICAL ACTIVITY: WARM-UP AND COOL-DOWN PHASES.
          Autori: .


2.  STUDIUL ASIMETRIEI TRUNCHIULUI LA COPIII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 10 ȘI 15 ANI / STUDY ON TRUNK ASYMMETRY IN CHILDREN AGED 10-15 YEARS.
          Autori: .


3.  STUDIU DE CAZ. TENSIUNEA CORDAJULUI RACHETEI DE TENIS ȘI DURABILITATEA ACESTUIA / TENNIS RACKET STRING TENSION AND ITS DURABILITY. CASE STUDY.
          Autori: .


4.  EVALUAREA MUSCULATURII PROFUNDE LA DANSATORI / CORE MUSCLE ASSESSMENT OF DANCERS.
          Autori: .


5.  DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII LA COPIII CU NEVOI SPECIALE PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR DE MIŞCARE / SKILLS DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS THROUGH MOTION GAMES.
          Autori: MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.


6.  CONFORMAȚIE FIZICĂ, COMPOZIȚIE CORPORALĂ ȘI PERFORMANȚĂ AEROBICĂ LA STUDENȚII DE SEX MASCULIN, VIITOARE CADRE DIDACTICE / PHYSIQUE, BODY COMPOSITION AND AEROBIC PERFORMANCE OF MALE TEACHER EDUCATION STUDENTS.
          Autori: .


7.  JOCUL – MIJLOC DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI BIOMOTRIC AL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR / GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING THE POTENTIAL OF STUDENTS IN PRIMARY BIOMOTRIC.
          Autori: .


8.  ROLUL PATINAJULUI ȘI AL HOCHEIULUI PE GHEAȚĂ ÎN ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ DE ZI CU ZI / THE ROLE OF ICE SKATING AND ICE HOCKEY EDUCATION IN EVERY DAY PHYSICAL EDUCATION.
          Autori: .


9.  STUDIU ASUPRA CREȘTERII EFICIENȚEI ÎN JOCUL DE VOLEI / STUDY ON INCREASING THE EFFICIENCY IN VOLLEYBALL.
          Autori: .


10.  ÎNTRECERILE CU CARACTER SPORTIV, JOCURILE PUBLICE ȘI EXERCIŢIILE FIZICE PE TERITORIUL IMPERIULUI ROMAN / SPORT CONTESTS, GAMES AND PHYSICAL EXERCISES ON THE TERRITORY OF THE ROMAN EMPIRE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă