Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2015  
         
         
   
1.  CÂTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA TITLURILOR MARIANE DIN LITURGHIA SFÂNTULUI IACOB/ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI TITOLI MARIANI NELLA LITURGIA DI SAN GIACOMO .
          Autori: CRISTIAN BARTA.


2.  CRITERIILE EPISTEMOLOGICE ALE ‚‚EXISTENŢEI" ÎN TEOLOGIE. EXEMPLE DIN SCRIPTURĂ.
          Autori: MARCEL BODEA.


3.  DIALOG ÎNTRE BIBLIE, UMANISM ȘI EV MEDIU ÎN SECRETUM DE FRANCESCO PETRARCA/DIALOGICITÀ TRA BIBBIA, UMANESIMO E MEDIOEVO NEL SECRETUM DI FRANCESCO PETRARCA.
          Autori: .


4.  SFÂNTUL SCAUN ȘI LEGILE RASIALE: ROLUL LUI PIUS XI/LA SANTA SEDE E LE LEGGI SULLA RAZZA: IL RUOLO DI PIO XI.
          Autori: .


5.  DEVOŢIUNEA LA PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS ŞI PRACTICA PRIMEI VINERI ÎN BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN ROMÂNIA (1918-1948)/LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ E LA PRATICA DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE NELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA DELLA ROMANIA (1918-1948).
          Autori: ANTON RUS.


6.  Γνώμη – RĂDĂCINILE BIBLICE ALE UNUI CONCEPT ANTROPOLOGIC AL SF. MAXIM MĂRTURISITORUL/Γνώμη – LE RADICI BIBLICHE DI UN CONCETTO ANTROPOLOGICO DI MASSIMO IL CONFESSORE.
          Autori: .


7.  ANTECEDENTELE ISTORICE ALE BONUM CONIUGUM ÎN GÂNDIREA PATRISTICĂ LATINĂ ŞI CONCILIARĂ ŞI INFLUENŢA CODULUI PIO-BENEDICTIN/GLI ANTECEDENTI STORICI DEL BONUM CONIUGUM NELLA RIFLESSIONE PATRISTICA LATINA E CONCILIARE E L’INFLUENZA DELLA CODIFICAZIONE PIANO – BENEDETTINA.
          Autori: .


8.  BOOK REVIEW: D.C, ȚUPLEA, GIANNI VATIMO – KRITIKER DER MODERNE UND PHILOSOPHIE DER EMANZIPATION. HERMENEUTIK UND NIHILISMUS, SÜDWESTDEUTSCHER VERLAG FÜR HOCHSCULSCHRIFTEN, SAARBRÜCKEN 2015, 223 P..
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


9.  F. POULSEN, GOD, HIS SERVANT, AND THE NATIONS IN ISAIAH 42:1-9: BIBLICAL THEOLOGICAL REFLECTIONS AFTER BREVARD S. CHILDS AND HANS HÜBNER. TÜBINGEN: MOHR SIEBECK 2014. (FORSCHUNGEN ZUM ALTEN TESTAMENT. 2. REIHE, 73) XIII + 269 PP..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă