Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   CIPRIAN VIDICAN    
    Dr. în Teologie Ortodxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, vidicannou@yahoo.com    
           
  20-06-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  GOSPEL TRUTH AND PHILOSOPHICAL TERMINOLOGY IN THE FIGHT AGAINST ARIANISM / VÉRITÉ ÉVANGÉLIQUE ET TERMINOLOGIE PHILOSOPHIQUE DANS LE COMBAT CONTRE L’ARIANISME.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

2.  GOSPEL AND HELLENISM IN LATE ARIAN DISPUTES – ST. BASIL’S DISPUTE WITH EUNOMIUS / ÉVANGILE ET HELLÉNISME DANS LES DISPUTES ARIENNES TARDIVES - LA DISPUTE DE SAINT BASILE DE CÉSARÉE AVEC EUNOME.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

3.  GOSPEL AND TRINITARIAN DOGMA - BASIL THE GREAT’S TRINITARIAN THEOLOGY / ÉVANGILE ET DOGME TRINITAIRE. LA THÉOLOGIE TRINITAIRE DE SAINT BASILE DE CÉSARÉE.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

4.  BOOK REVIEWS – SAINT MAXIM CONFESSOR AND HIS FULLY COMPANIONS OF MARTYRDOM: POPE MARTIN, ANASTASIE THE MONK, ANASTASIE APOCRISIARUL – “LIVES” - PROCESS ACTS - DOCUMENTS FROM EXILE.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

5.  ST. GREGORY OF NAZIANZUS AND THE THEOLOGY OF THE HOLY SPIRIT. A FEW TERMINOLOGICAL CONTRIBUTIONS.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

6.  BOOK REVIEWS – ŞTEFAN ILOAIE (COORD.), ETHOS AND ETNOS, THEOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE CHRISTIAN TESTIMONY.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

7.  NICENE-CONSTANTINOPOLITAN CREED IN THE CONTEXT OF THEOLOGICAL DEBATES OF THE FOURTH CENTURY. DOCTRINE AND TERMINOLOGY.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

8.  NOTES AND BOOK REVIEWS – DUMITRU MEGHEŞAN, THE PRAYER OF JESUS, THERAPEUTIC MEANS FOR PURIFICATION OF MIND.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă