Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   BOGDAN BLAGA    
       
           
  25-05-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  LIVING SPIRIT OF VATICAN II AND THE ECUMENICAL MOVEMENT - THE FIRST INFORMAL CONSULTATION ORGANIZED BY THE PRO ORIENTE1: 7 TO 11 SEPTEMBER, VIENNA-LAINZ / DER LEBENDIGE GEIST DES II. VATIKANUMS IN DER ÖKUMENISCHE BEWEGUNG – DIE ERSTE INOFFIZIELLE PRO O.
          Autori: BOGDAN BLAGA.

2.  CONTINUAL PRAYER AS A POSSIBLE HUMAN ATTITUDE IN TODAY''S SOCIETY - TO SUPPORT THE PATRISTIC TEXTS IN SEARCH OF SPIRITUALITY / DAS UNABLÄSSIGE GEBET ALS MÖGLICHE HALTUNG DES MENSCHEN IN DER HEUTIGEN GESELLSCHAFT PATRISTISCHE TEXTE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON .
          Autori: BOGDAN BLAGA.

3.  HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF SOLIDARITY / DIE GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DES SOLIDARITÄTSBEGRIFFES.
          Autori: BOGDAN BLAGA.

4.  REFLECTION THE CONCEPT OF SOLIDARITY IN THE PASTORAL CONSTITUTION GAUDIUM ET SPES / DIE WIDERSPIEGELUNG DES SOLIDARITÄTSBEGRIFFS IN DER PASTORALKONSTITUTION GAUDIUM ET SPES.
          Autori: BOGDAN BLAGA.

5.  DISABILITY - RIGHT TO LIFE OR EUGENICS? REPORTED IN GENETIC RESEARCH PERSPECTIVE.
          Autori: BOGDAN BLAGA.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă