Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   GHEORGHE MONEA    
    Faculty of Physical Education and Sport, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.    
           
  24-06-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE CONCEPT OF SPORT TRAINING.
          Autori: GHEORGHE MONEA.

2.  INTERDISCIPLINARY TEAM IN PERFORMANCE SPORT.
          Autori: GHEORGHE MONEA.

3.  THE IMPLICATIONS OF WATER IN THE CELL METABOLISM AND CELL FUNCTIONS.
          Autori: DENISA I. CREŢU, DAN MONEA, GHEORGHE MONEA, AURICA CREŢU.

4.  IMPROVING METHODS AND MEANS IN 400 METERS SPRINT TRAINING.
          Autori: GHEORGHE MONEA.

5.  PSYCHOLOGICAL TRAINING IN SOCCER.
          Autori: GHEORGHE MONEA, DAN MONEA.

6.  POWER OUTPUT OF JUDO ATHLETES AND HIGH-SPEED NEUROMUSCULAR CONTROL.
          Autori: GHEORGHE MONEA, DAN MONEA, EMILIA FLORINA GROSU.

7.  IMPLEMENTING AIKIDO IN PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMS WITH 9-10 YEAR-OLD CHILDREN/IMPLEMENTAREA AIKIDO ÎN PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI FIZICE LA ELEVII DE 9-10 ANI.
8.  STUDY ON ATHLETES WHO UNDERWENT AN ATHLETIC TRAINING PROGRAM AT ALTITUDE IN ORDER TO INCREASE THEIR PULMONARY CAPACITY, TO IDENTIFY PSYCHOLOGICAL CHANGES REGARDING ATTENTION AND CONCENTRATION, THE PERSISTANCE OF MOTIVATION AND THE CORELATIONS BETWEEN THE TWO / STUDIU ASUPRA SPORTIVILOR CARE URMEAZĂ UN PROGRAM DE PREGĂTIRE ATLETICĂ LA ALTITUDINE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII PULMONARE PENTRU A IDENTIFICA MODIFICĂRI PSIHOLOGICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ATENȚIA ȘI PUTEREA DE CONCENTRARE, PERSISTENȚA MOTIVAȚIEI ȘI CORELAȚIA DINTRE CELE DOUĂ.
9.  THE IMPROVEMENT OF THE MOTOR QUALITY - SPEED WITH SPECIFIC MEANS FROM FOOTBALL IN THE PHYSICAL EDUCATION LESSON FOR STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL.
10.  THE CONTROVERSIAL CONTRIBUTION OF STRETCHING AND THE DILEMMA OF PREPARATION FOR SPORTS REQUIRING MAXIMUM FORCE PRODUCTION AND LARGE RANGE OF MOTION.
          Autori: NAVOT MILO, GHEORGHE MONEA, MICHAELA MILO.

11.  TRAINING EFFECTS ON BODY COMPOSITION AND STRENGTH OF JUNIOR HANDBALL PLAYERS.
          Autori: CRISTIAN FENICI, BOGDAN ALMĂJAN-GUȚĂ, GHEORGHE MONEA.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă