Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1-2 din 2006  
         
  Articol:   EXPERIMENTUM CRUCIS, SAU PROBLEMATICA SUFERINŢEI IN OPERA LUI VIKTOR E. FRANKL / AZ EXPERIMENTUM CRUCIS, AVAGY A SZENVEDÉS KÉRDÉSKÖRE VIKTOR E. FRANKL MŰVEIBEN.

Autori:  DEÁK ANGÉLA.
 
       
         
  Rezumat:  Experimentum crucis, oder die Problematik der Leidensfrage in den Werken von Viktor E. Frankl.Die Analyse der Leiden-Problematik kommt bei Viktor E. Frankl – Neurologeund Psychiater – zu einer einzigartigen Annäherung. Frankl suchtdie Frage des Leidens in der Kategorie des Lebenssinns. Im Bezug des Lebenssinnsunterscheidet Frankl drei allgemein mögliche Wert-Kategorien:Schöpfer-Werte, Erlebnis-Werte, Einst ellungs-Werte.In dieser Arbeit befassen wir uns mit der Frage des Leidens, – was dasLeiden ist , und welche Sinn das Leiden haben könnte?  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă