Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   BARTÓK GYÖRGY KÉZIRATA, MINT RAVASZ LÁSZLÓ FORRÁSA/BARTÓK GYÖRGY’S MANUSCRIPT AS RAVASZ LÁSZLÓ’S SOURCE.

Autori:  SZETEY SZABOLCS.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.17

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

. ABSTRACT. The most influential homiletical book of the later reformed bishop, Ravasz László (The Theory of the Congregational Preaching Ministry – Homiletics, Pápa, 1915) had and has been respected and adapted by many scholars and ministers for more than one century since its publication. In the theological research, all sources of Ravasz’ book have not yet been clearly identified and clarified. A manuscript, mainly written in 1895/1896 by Bartók György (1845–1907), Ravasz’s later father in law and deputy professor of theology in Nagyenyed, coincides with more parts of Ravasz László’s book in several cases concerning the history of preaching in the Christian Church and in the Hungarian Reformed Church. The manuscript, described and analysed in this study, shows also the working method of the young professor Ravasz. The results of this paper contribute to the revaluation of the epochal work of Ravasz László and to the research of history of homiletics and preaching.

Keywords: Bartók György, Ravasz László, reformed homiletics, history of preaching, teaching of homiletics.

Felhasznált irodalom:

BARTÓK György: Homiletikai jegyzetek, Kolligátum, Ráday Kézirattár, K.1.885 Irodalom. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LVII (1914/5) 72-73. LUKÁCS Olga: Az Erdélyi Református Egyház és a teológiai oktatás története a 19. század második felében, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2007. 189-193. LUKÁCS Olga: Bevezetés az erdélyi református iskolatörténetbe, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2008. 171-173. MAKKAI Sándor: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Homiletika) , in: Az Út. Folyóirat a lelkipásztori munka számára, 2. évf., 1916. 9-10. szám, 289-292. NEBE, August: Zur Geschichte der Predigt, Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner, Erster Band, Von Origenes bis Tauler, Wiesbaden, 1879. RAVASZ László: A középkori igehirdetés, in: Theologiai Szaklap, 9. évf., 1911. 4. szám, 265-285. RAVASZ László: A magyar protestáns igehirdetés a XVII. században, in: Theologiai Szaklap, 11. évf., 1913. 3-4. szám, 262-284. RAVASZ László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Homiletika) , Pápa, 1915. SCHMIDT Károly Jenő: Dr. Ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete, in: Theologiai Szaklap és Könyvujság, 15. évf., 1917. 2-4. szám, 197-199. SZETEY Szabolcs: A homiletikatörténeti kutatások problémái, in: TRAJTLER Dóra Ágnes (szerk.): Tan és módszertan, Conferentia Rerum Divinarum 3., KRE–L’Harmattan, Budapest, 2012. 151-167. SZETEY Szabolcs: Izmusok és irányzatok a XIX. századi magyar református igehirdetők és igehirdetéseik tükrében, in: KOVÁCS Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. L’Harmattan–Partiumi Keresztyén Egyetem, Budapest–Nagyárad, 2016. 109-122. SZETEY Szabolcs: Adatok a magyar református prédikációs gyakorlat újraértékeléséhez 1784-1878 között, KRE–L’Harmattan, Budapest, 2016. VANYÓ László: Ókeresztyén írók lexikona, Szent István Társulat, Budapest, 2004.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă