Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   AMIKOR (KOLLEKTÍV) BŰN VOLT MAGYARNAK LENNI A FELVIDÉKEN/WHEN IT WAS A SIN TO BE HUNGARIAN IN SLOVAKIA.

Autori:  SOMOGYI ALFRÉD.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.12

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. After the second world war, the plan was to create a nation-state from the renewed Czechoslovakia. The head of the state, Edvard Beneš’s intention was, to make the Germans and Hungarians, living in the country, disappear. He blamed these two nations, and the German and Hungarian minorities living in Czechoslovakia for the collapse of the country in 1938. The creation of a nation-state was supported by the Great Powers. In 1945, the Red Army liberated the former territories of Czechoslovakia and in the absence of a central government, Edward Beneš started to rule by issuing presidential decrees. He issued 143 decrees, amongst them those proclaiming the collective war crime of Germans and Hungarians, loss of their citizenship, confiscation of their properties, and it sent them to forced labour. This started their expulsion from their homeland. Hungarians were deported to Czech territory, then expelled to Hungary, finally forcefully resettled to Hungary in exchange for Slovaks living in Hungary. The plan was to "shift" 400.000 Hungarians to Hungary. In the end, 90.000 people were deported, out of them 50.000 of reformed religion. This paper deals with the effects of the deportations, resettlements from the reformed church’s point of view.

Keywords: reformed church, Beneš decrees, deportations, population exchange, Czechoslovakia, nation-state.

Felhasznált irodalom:

BENCSIK Péter (2016), Csehszlovákia története dokumentumokban, Budapest, Napvilág Kiadó.
JANICS Kálmán (1992), A hontalanság évei, Pozsony, Madách Könyvkiadó.
KÖVESDI János (szerk.) (1996), Edvard Beneš elnöki dekrétumai avagy a magyarok és a németek jogfosztása, Pozsony, Pannónia Könyvkiadó.
LÉVAI Attila (2013), Rövid adalékok egy püspöki életúthoz. In: Lévai Attila (szerk.): Egyház és történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Szentendre, Tillinger Péter Műhelye.
LÉVAI Attila – SOMOGYI Alfréd (2015), A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története 1918-1938. – I. rész. Egyetemi jegyzet, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológiai Kara.
POPÉLY Árpád (2006), A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet.
POPÉLY Árpád (2017), Lakosságcsere és reszlovakizáció. Internetes megtekintés 2017. 03. 10-én, Elérhetőség: http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/ viewFile/710/383
POPÉLY Árpád (2010), A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei. In: Szederjesi Cecília (szerk.): „Vonatok északnak és délnek”. A második világháborút követő szlovák–magyar lakosságcsere története és következményei. Salgótarján.
VADKERTY Katalin (2007), A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948, Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Vállalat.
VADKERTY Katalin (2002), Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Trilógia o dejinách maďarskej menšiny, Bratislava, Kalligram.

Levéltári anyag:
Apácaszakállasi Református Egyházközség anyakönyvei: az 1891. évtől vezetett halotti anyakönyv és az 1891. évtől vezetett szülöttek és megkereszteltek anyakönyve.
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára 2f/170 és 2f/169 karton.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă