Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   AZ OXFORD GROUP MOZGALOM RECEPCIÓJA A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI SAJTÓBAN. ADALÉKOK A KRE TÖRTÉNETÉHEZ/RECEPTION OF THE OXFORD GROUP MOVEMENT IN THE KIRÁLYHÁGÓMELLÉK MEDIA. CONTRIBUTIONS TO THE KRE HISTORY.

Autori:  PÁLFI JÓZSEF.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.09

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. The interwar period brought multiple challenges at every level to the newly formed Királyhágómellék Reformed Church District. After World War I, the district faced challenges to fill a given frame with a proper content. Establishing church institutions on various levels and structuring internal mission were of highest priorities. The Oxford Group came as a new internal mission element to revitalise the Church, besides traditional approaches. However, the promoter of the organization failed to provide the Group a wider recognition. This study reveals the background of his efforts.

Keywords: Királyhágómellék Reformed Church District, Oxford Group, interwar period, internal mission.

Felhasznált irodalom:

Az oxfordi világkonferencia üzenete a keresztyén egyházakhoz. (Ford. ORTH Imre). Reformátusok Lapja. XI. évf., 1937. 29. szám, 377–380; 1937. 28. szám.
BOKOR Sándor: A „Lélek” vallása. Reformátusok Lapja. IV. évf., 1930. 2. szám.
BOKOR Sándor: Akárcsak az első keresztyének. Oxfordi mozgalom. Reformátusok Lapja. IV. évf., 1930. 33. szám.
BOKOR Sándor: Bomladoznak-e igazán a szervezett egyházak? Reformátusok Lapja. IV. évf., 1930. 13. szám.
BOKOR Sándor: Buchmanizmus. Reformátusok Lapja. IV. évf., 1930. 20. szám.
BOKOR Sándor: Oxford-group movement. Reformátusok Lapja. VII. évf., 1933. 30. szám.
BOKOR Sándor: Oxford-group movement. Reformátusok Lapja. VIII. évf., 1934. 5. szám.
BOKOR Sándor: Személyi dossziék, Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára.
BOKOR Sándor: Wayside pulpits. Egyházi- és Iskolai Szemle. V. évf., 1925. 23. szám.
Christianity and the present world situation. (Ford. BOKOR Sándor). Egyházi- és Iskolai Szemle. Nagyvárad, IV. évf., 1924. 10. szám, 1–2.
DEBRECZENI István: Az egyház és a belmisszió. Reformátusok Lapja. IV. évf., 1930. 41. szám.
DEBRECZENI István: Ez évi belmissziói feladataink. Reformátusok Lapja. III. évf., 1929. 3. szám, 29–31.; 1929. 4. szám, 41–44.; 1929. 5. szám.
GÖNCZI Lajos: Az oxfordi mozgalom. Az Út. 1934. XV., évf., 16/6 szám.
http://honlap.parokia.hu/lap/feketegyarmati-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/a-gyulekezet-elso-ebredese/ (utolsó megtekintés dátuma: 2016. november 11.)
KOVÁCS Ábrahám: „A magyarországi vasárnapi iskolai mozgalom kialakulása és szervezeti megerősödése” In: KÓSA László (szerk.): Reformátusok Budapesten, 2. kötet. Budapest, Argumentum Kiadó, 2006, II. 997–1013.
KOVÁCS Ábrahám: The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews in Budapest and its impact on the Reformed Church of Hungary 1841-1914. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, Peter Lang Verlag, 2006.
KOVÁCS Ábrahám: Két kálvinista centrum egymásra találása: a skóciai ösztöndíj létrehozása. In: Gaál Sándor (szerk.): En Christo.: Tanulmányok a 85. éves Dr. Bütösi János tiszteletére. Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2004.
KOVÁCS Ábrahám: A Transplanted Scottish Presbyterian Culture: the Peregrination to New College, Edinburgh and the Impact of Free Kirk Evangelicalism on Debrecen Reformed College in Hungary Records of the Scottish Curch History Society XLIV: (2015).
Modern közeledés a Bibliához. (Ford. BOKOR Sándor). Egyházi- és Iskolai Szemle. Nagyvárad, VI. évf., 1926. 21.
ORTH Imre: Az erdélyi tudományos konferencia. Reformátusok Lapja. IX. évf., 1935. április 1. 10.
ORTH Imre: Oxford 1937. Reformátusok Lapja. XI. évf., 1937. 28. szám, 369–370.
PÁLFI József: Debreczeni István, aki megtanulta a mellényt többször ki- és begombolni. In: A D. Dr. Harsányi András Alapít. Kiadványai 15., Debrecen, 2011.
PÁLFI József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen–Nagyvárad, 2014.
Református Szemle. 1935. márc. 30.-ápr. 10.
Science of Thought. (Ford. BOKOR Sándor). Egyházi- és Iskolai Szemle. Nagyvárad, VI. évf., 1926. 4. szám, 3–4., 1926. 5. szám.
TAVASZY Sándor: Az oxfordi mozgalom. Az Út. 1934., XV. évf., 16/9. szám, 213–216.
Wycliffe János. (Ford. BOKOR Sándor). Egyházi- és Iskolai Szemle. Nagyvárad, IV. évf., 1924. 23. szám.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă