Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   ZSARNAY LAJOS TEOLÓGIÁJA/THE THEOLOGY OF LAJOS ZSARNAY.

Autori:  BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.06

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. Zsarnay’s theological thinking was eclectic. Even though he considered supranaturalism the only valid direction, still the interpretations of several doctrines bear the theology and formulation of Schleiermacher. He made it obvious that the views of rationalism are far from his views, and still, according to some suppositions, its doctrines can be found also in his formulations. He was not familiar with the Hungarian line of the theological liberalism, but it doesn’t mean that the German liberal thinking did not reach him. But according to our convictions, these views were far from him. He was looking for his own path, while he was open, but also critical towards the theological thinking of his time.

Keywords: Theology, Rationalism, Liberalism, Supranaturalism, Dogmatics

Felhasznált irodalom:

BÍRÓ Sándor – BUCSAY Mihály – TÓTH Endre – VARGA Zoltán: A Magyar Református Egyház története. Sárospataki Református Theologiai Akadémia, Sárospatak, 1995.
COLIJN, Jos: Egyháztörténelem. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak, 1996.
FEKETE Károly, ifj.: A református liturgiák története a XIX-XX. században. http://www.reformatus.hu/data/siteattachments/2/2013/1/27/Fekete_Karoly_liturgiatortenet.pdf, (utolsó megtekintés 2015. november 19.)
KONCZ Sándor: Hit és vallás. [Tiszántúli Református Egyházkerület], Debrecen, 1942.
KOVÁCS Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság. L’Harmattan, Budapest, 2010.
MÁRKUS Jenő: A liberális szellem a református egyházban. Kálvin, Budapest, 2005.
NAGY KLÁRA: A német racionalizmus és Christian Wolff. In: DIENES Dénes (szerk.): A felvilágosodás és ami utána következett, Hernád Kiadó, Sárospatak, 2013. 76.
ZSARNAY Lajos: Apologétika. Előszó. Sárospatak, 1858.
ZSARNAY Lajos: Paptan. 2. jav. kiad. A Főiskola betűivel, Sárospatak, 1857. 248.
ZSARNAY Lajos: Paptan. Nádaskay András, Sárospatak, 1847. 16.
ZSARNAY Lajos: Keresztyén erkölcstudomány. Előszó. Nádaskay András, Sárospatak, 1836.

Levéltári forrás
Zsarnay Lajos levele Apostol Pálhoz. 1854. április 17. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltár, jelzet: B.LXXV. 34,998.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă