Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   VERSENGÉS EGY ISKOLÁÉRT – AVAGY HOGYAN LETT KOMÁROMÉ A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT/RIVALRY FOR A SCHOOL - OR, HOW HAD KOMÁROM POSSESSED THE REFORMED TEACHER TRAINING INSTITUTE BETWEEN THE WORLD WARS.

Autori:  LÉVAI ATTILA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.04

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. This study examines the multiple problem of teacher education in the Reformed Church after the first world war. There were several teacher training colleges in the Austro-Hungarian Empire, where Reformed teachers studied, too. Of course the Reformed Church had its own teacher training colleges as well. On that score the supply of Reformed teachers in the Church was guaranteed. However, at the end of 1910, the General Convent of Hungarian Reformed Church reported the lack of teachers, especially on the northern part of the country. In the 1920´s Pálóczi Czinke István wrote a Memorandum to the prime minister. In that Memorandum he depicted all the thwarting in the Reformed Church, which were caused by Treaty of Trianon. Additionally, he submitted all the rightful demands of the Reformed Church in Czechoslovak Republic. One of these demands was the need of a Reformed teacher training college. Pálóczi Czinke István further subjected to the prime minister the necessity of the grant-in-aid from the government for Church institutions. The very first supporter of the teacher training college was Károly Patay, the chairman of the educational commission of the Convent. In 1922, on the seating of General Convent in Pozsony, the Convent decided that the teacher training college should be established in Komárom. At that time nobody would ever presumed that the Congregation of Komárom had to emulate for the college with the Congregation of Érsekújvár, then with the Congregation of Rimaszombat, and finally, in 1938 with the Congregation of Léva. Finally, Komárom got the right of establishment of the Reformed teacher training college.

Keywords: Reformed Church after the I. World War, teacher training college, General Convent of Hungarian Reformed Church, Czechoslovak Republic, Congregation of Komárom.

Irodalomjegyzék:

Levéltári anyag – Az idézett és a lábjegyzetekben hivatkozott levelek és levéltári anyagok a Sárospataki Református Kollégium Levéltárának a Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület 1920-1938 között éves kartonok levéltári állományát képezik.
Cikkek – A Református Egyház és Iskola 1920-1939 közötti évfolyamainak témánkhoz kapcsolódó cikkei. A publikációban felhasznált cikkek pontos hivatkozási adatai a lábjegyzetekben vannak feltüntetve.
CSOMÁR Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar református keresztyén egyház húszéves története (1918-1938) . Ungvár. Magyar Királyi Állami Nyomda kirendeltsége, 1940.
SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Egyház története. I. rész. In: Régió kisebbségtudományi Szemle. I. évf. 3. sz. 1990. július. 204–221.
TÓTH László (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. I. kötet. Budapest, Ister, 1998.
KRÁNITZ Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai (1943). Pápa, Pápai Református Gyűjtemények, 2013.
LÉVAI Attila – SOMOGYI Alfréd: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története 1918 – 1938 1. Selye János Egyetem, Komárno, 2015.
SOMOGYI Alfréd: Egyházvezetőink kezdeti tapasztalatai a Janus-arcú Csehszlovák államhatalommal. In: Mgr. LÉVAI Attila, PhD. – dr. Theol. PÁLFI József, PhD. (szerk.): Kettős kisebbségben (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztyén Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmányai) . Selye János Egyetem, Komárom-Nagyvárad, 2014.
SOMOGYI Alfréd „A memorandumos évek”. Az 1920-21. év eseményei a helyettes püspöki hivatal (Nt. Patay Károly, alsószecsei esperes-lelkész, helyettes püspök) levelezése alapján. In: LÉVAI Attila (szerk.): Egyház és történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Szentendre, Tillinger Péter Műhelye – Szentendre 77–123.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă