Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   ILENCFALVI SZÁSZ GERŐ (1831–1904) KÉZIRATOS HAGYATÉKÁNAK FELDOLGOZÁSA/PROCESSING THE MANUSCRIPTS OF SZÁSZ GERŐ OF ILENCFALVA (1831–1904).

Autori:  GERÉB MIKLÓS.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.03

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. Szász Gerő was one of the most determining figures of the Transylvanian Reformed Church during the last quarter of the 19th century. He was dean in Kolozsvár, editor of the Prédikátori Tár (an omnibus volume of 35 Transylvanian preachers) and also editor of Erdélyi Protestáns Közlöny (the main, official newspaper of Transylvanian Reformed Church at that time.) Later he was elected vice bishop, and he stood very close to becoming even bishop of the church. His career, unfortunately, was broken when he lost the reliance of bishop Szász Domokos. He also wrote many poems, however, by publishing them, he never scored full marks from critics. We can admire his portrait also looking to the statue of King Matthew in Kolozsvár, since one of the king’s captains was modelled by Szász Gerő. We can find his manuscripts at the Central Archives of Transylvanian Reformed Church under mark „F2”. This short essay aims to introduce how many and what kind of sermons we can find between Szász Gerő’s manuscripts and to show the circumstances of their formation, and the author’s attitude to bible-passages has used.

Keywords: Szász Gerő, liberalism, 19th -century theology, sermons, manuscripts.

Felhasznált irodalom:

ARANY János: Szász Gerő költeményei (1861). In Tanulmányok és kritikák II. , (szerk. S. Varga Pál). Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 382–391.
B-Ó: Egy szép asszony. A Kisfaludy Társaság által 50 arannyal jutalmazott költői beszély. Írta Fejes István. Budapest, 1877. ára 60 Kr. – Corday Charlotte. Költői beszély. Írta Szász Gerő. Budapest, 1876. In Budapesti Szemle (szerk. Gyulai Pál), 23. szám, 12. kötet, kiadja Ráth Mór, Budapest, 1876. 202–207.
DÁVID Gyula: Tolnai Lajos, marosvásárhelyi lelkész. Református Szemle (59/1). Kolozsvár, 1966. Jan.-Febr. 28–36.
DÓCZYNÉ BERDE Amál: Az én püspökeim. Református Szemle (80/5-6). Kolozsvár, 1987. 420–425.
GAAL György: Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára. Református Szemle (100/6), Kolozsvár, 2007. Nov.-Dec. 1327–1351.
MAKKAI Sándor: Az Erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. „Az Út” kiadása, Minerva Irod. és Nyomdai Műintézet Rt., Kolozsvár, 1925.
NAGY Géza: A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története. Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, Kolozsvár, 1995.
PÁLMAY József, Marostorda vármegye nemes családjai. Marosvásárhely, 1904.
Ilencfalci SZÁSZ, Gerő kéziratai. Erdélyi Református Egyházkerület Központ Gyűjtőlevéltára (Röv. EREK KGYLvT), F2-es fond, 1-2. köteg.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă