Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   PRELEGERE CU OCAZIA CURSULUI FESTIV AL ABSOLVENŢILOR / ÉVZÁRÓ BESZÉD.

Autori:  MOLNÁR JÁNOS.
 
       
         
  Rezumat:  A proletár szó úgy él valamennyiünk tudatában – az elmúlt rendszernek köszönhetően –, hogy az munkást jelent, a proletariátus szavunk pedig a munkásosztályt. Ennek a latin eredetű szónak azonban épp a rómaiaknál egészen más volt a jelentése. Először is a régi Rómában a szabad lakosság legalsó, legszegényebb rétegéhez tartozó személyt jelölte. Másodszor a termelőeszközökkel nem rendelkező bérmunkás is PROLETÁR volt. Viszont volt ennek a szónak pejoratív jelentése is, éspedig az, hogy a proletár tulajdonképpen nem más, mint az ingyenélő, éhenkórász, naplopó ember. Miért mondtam el mindezt? Egyszerűen azért, mert a proletár szónak nemcsak történelmi és szociológiai jelentésköre volt és van, hanem kultúrtörténeti is. A múlt század húszas éveitől kezdve sajátos jelzős szerkezetben jelenik meg, s ez így hangzik: szellemi proletariátus. Karácsony Sándor: A nyolc éves háború című munkájában így kiált fel: ,,Van ez a rém?” A kérdésre pedig így válaszol: „azt hiszem van”. De ki is tulajdonképpen a szellemi proletár? Karácsony Sándor így határozza meg: „a szellemileg tehetetlen, csak bizonyos formához kötötten életképes, lelki csonkabonka, kérész világnézetű, testi munkától, sőt mindenféle rendszeres munkától világéletére elszokott nyomorék az igazi szellemi proletár” (178.).  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă