Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2014  
         
  Articol:   IUBIREA ESTE ÎMPLINIREA LEGII.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Spre deosebire de orice fel de iubire firească, naturală, care își trage seva din simpatie, din sentimentul solidarității umane sau din cel al comunității de interese, iubirea creștină are un caracter cu totul special, ea avându-și obârșia, cauza și scopul în Dumnezeu, care este, în esența Sa, iubire. Lumea însăși e opera iubirii lui Dumnezeu atât sub aspectul creării ei, cât și al mântuirii omului prin jertfa Fiului Său cel întrupat. Deși expresie a dragostei divine, prin păcat, omul s-a îndepărtat de comuniunea cu Făcătorul său, Care, fiind consecvent în iubirea Sa, nevoind pierderea definitivă a chipului Său, i-a dat acestuia legea ca posibilitate de reînnodare a legăturii întrerupte. Omul recent însă este un om bolnav, plin de patimi sau boli sufletești, alături de multe boli trupești. Starea maladivă este, așadar, o stare „naturală” a omului contemporan. În această stare, omul nu se poate ajuta singur, nu-și poate ajuta nici semenul, aflându-se, conștient sau nu, într-o însetare continuă după iubire. Ajutorul poate veni numai de la Dumnezeu, modelul iubirii desăvârșite. Nevoia de tămăduire impune iubirea ca metodă terapeutică, ceea ce a condus la elaborarea studiului de față. Scopul urmărit este evidențierea iubirii ca însumare și împlinire a întregii vieți creștine, început și împlinire a oricărei terapii sufletești, punte a comuniunii divino-umane și liant al comuniunii inter-umane.

Cuvinte cheie: iubire, împlinire, lege, tămăduire.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă