Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2014  
         
  Articol:   CREDINŢĂ, ADEVĂR ŞI EROARE ÎN LUCRAREA DE PRAESCRIPTIONE HAERETICORUM A LUI SEPTIMIUS TERTULLIANUS.

Autori:  ANA BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  Tertulian se înscrie în rândul apologeților de limbă latină, care pentru Biserica primară au constituit sprijin în lupta împotriva idolatriei și ereziei și pentru apărarea dreptei credințe și a adevărului scripturistic. Pericolul pentru credința creștinilor din epoca primară confruntată cu ereziile îl reprezenta falsificarea scripturilor prin receptarea și folosirea lor fragmentară, pentru a justifica anumite învățături eronate dar și falsa exegeză pe care ereticii o fac unor texte biblice. Folosindu-se de un principiu general de drept roman, praescriptio, ereticii sunt declarați necreștini și lipsiți de dreptul de a folosi Sfânta Scriptură.

Cuvinte cheie: credință, adevăr, erezie, praescriptio, apostol, Biserică
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă