Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   RESPONSABILITATEA MORALĂ CA DAR – MANIFESTARE A CHIPULUI LUI DUMNEZEU ÎN OM.

Autori:  ȘTEFAN ILOAIE.
 
       
         
  Rezumat:  Calitatea de „chip” pe care o primeşte de la Dumnezeu îi oferă omului statutul de fiinţă spirituală, cu voinţă proprie, liberă, conştientă, dar şi responsabilă. Omul este capabil şi responsabil de săvârşirea binelui, dar şi de nesăvârşirea lui. Nu există acţiune, fapt, gând, intenţie pe care omul să le aibă şi să le manifeste şi în care răspunderea să nu se regăsească integral sau parţial. Subiectul responsabilităţii este persoana liberă şi conştientă. Responsabilitatea face parte din fiinţa omului. Fără responsabilitate, omul nu se poate mântui; nici pe sine, nici creaţia în mijlocul căreia este aşezat. Termenul „responsabilitate” nu se regăseşte în această formă în Sfânta Scriptură. Dar sensul responsabilităţii umane se descoperă în textele biblice în special în locurile unde se face referire la libertatea de acţiune a omului, la motivaţia şi efectele faptelor sale, la vinovăţie şi răsplată, la inter-relaţionările dintre el şi Dumnezeu, dintre el şi semeni. Responsabilitatea este un dar al lui Dumnezeu oferit pentru ca omul să poată spori duhovniceşte, să lucreze în mod constant binele, să-şi lucreze asemănarea, să urce spre Creatorul său. În contextul social, cultural şi economic postmodern pe care-l traversăm, asumarea responsabilităţii morale creştine în mod personal şi comunitar, integral, corect şi definitiv, este unul dintre răspunsurile majore necesare ale fiecăruia dintre noi, dar şi ale Bisericii în întregul ei.

Cuvinte cheie: responsabilitate, chipul lui Dumnezeu, persoană, dar.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă