Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   CONFRUNTAREA DINTRE CREŞTINISM ŞI PĂGÂNISM ÎN APOLOGIA I A SFÂNTULUI IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL.

Autori:  ANA BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  Apologeţii se deosebesc de ceilalţi Părinţi ai Bisericii, în primul rând, prin conţinutul scrierilor, şi, în al doilea rând, prin finalitatea şi destinatarul operei, în sensul că subiectul tratat încetează de a mai fi unul pedagogic şi se remarcă prin accentele sale polemice, în opoziţie cu mentalitatea lumii păgâne. Spre deosebire de credinţa statică, imobilă şi terifiantă a închinătorilor la idoli şi zei, credinţa creştină este una harismatică şi se realizează în chip nemijlocit, direct, personal şi în raport cu propriile puteri sufleteşti ale credinciosului. Această realitate este confirmată şi consacrată prin Sfintele Taine şi prin credincioşii care se împărtăşesc cu Sfintele Taine. Noutatea vieţii creştine faţă de tradiţiile păgâne ale cultivării zeilor şi idolilor, constă în faptul că accentuează importanţa virtuţii umane, respectiv, a virtuţii creştine, care are un caracter esenţial hristocentric. La dimensiunea apologetică a operei acestora se adaugă şi o evidentă activitate misionară, apologeţii fiind şi excelenţi propovăduitori ai preceptelor vieţii creştine şi ai Evangheliei lui Hristos, contribuind la propagarea creştinismului şi la edificarea credincioşilor asupra sensurilor acestuia.

Cuvinte cheie: apologet, creştinism, păgânism, Botez, Euharistie, Liturghie, misiune.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă