Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
  Articol:   ȘCOALA MĂNĂSTIRII SINAIA DIN SECOLUL AL XVI-LEA PÂNĂ ASTĂZI.

Autori:  MIHAIL HARBUZARU.
 
       
         
  Rezumat:  Sinaia Monastery’s School since XVIth Century until Today. The history of Sinaia Monastery’s school began with transition to life in common of the hermits from Bucegi Mountains în XVIth century and continued in the multi-ethnic monastic community of Sinaia until the XXth century. Many books and previosly unknown manuscripts used in this school survived until today, revealing the names of teachers and calligraphers Silvestru, Meletie, Ioachim, Naum Râmniceanu, Iustin, Dometie, Sava, Varlaam Barancescu, Neofit Ivanovici, Inochentie, Dorotei and many others. This school had close relations with other famous romanian schools of the Middle Ages, Neamţu Monastery and Şchei of Braşov. At the end of XIXth century in Sinaia Monastey also functioned a primary school.

Keywords: Sinaia Monastery, monastic school, Meletie, Naum Râmniceanu, Varlaam Barancescu, Neofit Ivanovici, primary school.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă