Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   CREZUL NICEO-CONSTANTINOPOLITAN ÎN CONTEXTUL DISPUTELOR TEOLOGICE ALE SECOLULUI AL IV-LEA. DOCTRINĂ ŞI TERMINOLOGIE.

Autori:  CIPRIAN VIDICAN.
 
       
         
  Rezumat:  Secolul al IV-lea creștin a început de fapt în 313, cu edictul de toleranță pus sub numele lui Constantin cel Mare (307-337). Libertatea a adus imediat în lumină diferențele care separau anumite căi de gândire din Ortodoxie. În vreme ce primea formularea solemnă de la Niceea, învățătura privind egalitatea Fiului cu Tatăl a fost subiectul a numeroase plângeri și dezbateri de-a lungul secolului. Nu se vor opri până la cel de-al doilea Sinod de la Niceea din 381. Marcat de tradiția semi-ariană din Răsărit, acesta va emite un document a cărui ortodoxie este corectă, dar se exprimă ezitant, cu termeni luați din Scriptură și fără să asume progresul dogmatic al ultimelor dezbateri. Cu toate că sinodul a fost criticat pentru această atitudine, începând cu Sf. Grigorie de Nazianz, documentul semnat acolo a avut meritul de a fi Crezul Bisericii prin excelență și de a fi intrat adânc în conștiința tuturor creștinilor ortodocși.

Cuvinte cheie: Crezul niceo-constantinopolitan, al doilea Sinod Ecumenic, Sinod, terminologie, homoousios, homotimos
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă