Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   SIMBOLUL CREDINŢEI – MĂRTURISIREA ŞI COMUNICAREA CREDINŢEI.

Autori:  VALER BEL.
 
       
         
  Rezumat:  Acest articol este o încercare de a răspunde la întrebarea: de ce simbolul de credinţă? Care este scopul lui pentru viaţa creştină? Potrivit Evangheliilor, în timpul activităţilor Lui pe pământ, Mântuitorului Iisus Hristos, a cerut de multe ori oamenilor pe care El i-a vindecat să mărturisească credinţa lor. În Biblie credința este răspunsul final şi complet acordat de om la chemarea lui Dumnezeu. În scopul de a dobândi, mărturisi sau trece la dreapta credinţă, adevărul revelației, cristalizat în Tradiţia apostolică şi apoi stabilit în Sfânta Scriptură a fost formulat de Biserica Primară în diferite simboluri de credinţă, care s-au găsit atât în Răsărit, cât și în Apus. În secolul al patrulea, Crezul niceano-constantinopolitan devine crezul Bisericii, prin care credincioşii să înţeleagă conţinutul Revelației. Crezul mărturisește, într-o manieră sintetică, misterul lui Dumnezeu şi de lucrarea Sa răscumpărătoare şi, prin acesta, creştinii exprimă ataşamentul lor la Dumnezeu.

Cuvinte-cheie: crezul niceano-constantinopolitan, mărturisire, credinţă, crezurile creştinismului timpuriu.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă