Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   INSTITUŢIA EPISCOPATULUI ÎN LUMINA LEGISLAŢIEI CU CARACTER BISERICESC DIN SECOLUL AL XIX-LEA.

Autori:  GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.
 
       
         
  Rezumat:  Potrivit cu învăţăturile Bisericii Ortodoxe, episcopul este reprezentantul lui Hristos, mare preot, unic și unificator. Fiecare episcop este capul unei biserici locale, "capul deplinătății lui Hristos." Episcop este perceput ca fiind reprezentatul prin excelență al lui Hristos, care lucrează "în conformitate cu voinţa lui Iisus Hristos". Acest lucru garanteaza o poziţie unică în viaţa Bisericii pentru episcop. Pornind de la aceste considerente teologice, Biserica a codificat în colecţiile sale de canoane toate aspectele legate de alegerea, hirotonirea şi prerogativele episcopului în viaţa unei eparhii. Cu toate acestea, studiul nostru se limitează la ilustrare a modului în care ierarhi au fost aleşi în diferite biserici locale, în secolul al 19-lea; vom analiza, de asemenea, situaţia instituţiei episcopatului din punctul de vedere al legislaţiei ecleziastice din România. Din punct de vedere juridic, instituţia episcopatului a suferit schimbări majore. Aceste modificări nu au fost legate de aspectul sacramental al activităţii unui episcop, ci in cel al organizării instituţionale, criteriile şi modalităţile de a deveni un episcop, nivelul de implicare a episcopului în viaţa socială şi politică a unei ţări, precum şi limitele al interferenţe politice în viaţa bisericii.

Cuvinte-cheie: biserică, episcop, canoane, legi, regulamente, sinod, alegerea
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă