Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   ANTITEZELE PAULINE DIN 1CORINTENI 15 ÎN ANTROPOLOGIA SF. IRINEU.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Antropologia Sf. Irineu "este construită pe fundalul dezbaterii sale cu sistemul de gândire gnostic, având ca miză principală definirea omului dintr-o perspectivă biblică, care ar trebui să integreze toate datele revelaţiei, de la crearea şi căderea omului până la întruparea lui Dumnezeu Fiul, mântuirea lumii şi îndeplinirea tuturor lucrurilor în Împărăţia lui Dumnezeu. Provocările gnosticismului sunt legate atât de o viziune deterministă şi dualiste despre om şi de faptul că ereticii utilizează Evanghelia pentru a sprijini teze lor. O sursă biblică importantă pentru gnostici este reprezentată de epistolele Apostolului Pavel Apostol unde o serie de termeni antitetice sunt reinterpretați de Eretici care au pretins că sunt dovezi fundamentale pentru viziunea lor despre om. Această lucrare se va axa pe o serie de opoziţii şi de concepte care aparţin Sf. Pavel şi care figurează în 1 Corinteni, în special în capitolul 15, cum ar fi "trup psihic sau natural” şi "trup duhovnicesc", "omul carnal" şi "omul duhovnicesc" , "omul pământesc" şi "om ceresc", "primul Adam" şi "al doilea Adam", "suflet viu" şi "Duh dătător de viaţă". Scopul nostru este de a prezenta modul în care Sf. Irineu oferă răspunsuri gnosticilor prin interpretarea pasajelor biblice în cazul în care aceste noţiuni apar şi implicaţiile acestora la nivel antropologic.

Cuvinte-cheie: Sfântul Irineu de Lyon, 1Corinteni. 15, antiteze pauline, antropologie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă