Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   ATITUDINEA MÂNTUITORULUI HRISTOS FAŢĂ DE ŞABAT REFLECTATĂ ÎN SFINTELE EVANGHELII.

Autori:  PAULA BUD.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea propune un studiu al Evangheliilor în căutarea de informaţii cu privire la atitudinea pe care Domnul nostru Iisus Hristos a avut-o cu privire la Şabat. Punctul de plecare este chemarea la odihnă, cunoscută nouă din Vechiul Testament (Ieșire 33:14), şi reînnoită de Cristos într-o manieră uşor diferită, care subliniază identitatea Lui cu odihna adevărată (Matei 11:28-30). Toate lucrările Sale realizate de Şabat, cum ar fi predica în sinagogă (Marcu 1:21; 6; 2-5, Luca 4:16-21), realizarea de vindecări miraculoase (Matei 12:9-14, Luca 14: 1 -6; 13:10-17, Marcu 1:23-28, 1:29-31, Ioan 5:1-18; 9:1-41), sau să permită ucenicilor Săi să încalce sfinţenia Şabatului în episodul smulgerii spicelor (Matei 12:1-8, Marcu 2:23-28, Luca 6: 1-5), sunt toate mijloace de a descoperi o nouă înţelegere spirituală a acestei zile binecuvântată şi sfinţită (cf. Geneza 2:3).

Cuvinte-cheie: odihnă de Şabat, odihnă eshatologică, hesed, vindecări miraculoase
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă