Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   ŞABATUL – MEDIU DE TRANSFIGURARE ŞI PREGUSTARE A VEŞNICIEI.

Autori:  PAULA BUD.
 
       
         
  Rezumat:  Noi nu am moştenit un tratat sistematic despre ziua a şaptea de la Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Cu toate acestea, subiectul a fost de mare interes pentru ei, fapt evident în complexitatea discursului lor în ceea ce priveşte problema. În consecinţă, lucrarea propune o scurtă prezentare a temei în cadrul lucrărilor a patru autori diferiţi: În primul rând, Clement din Alexandria, care poartă marca reflecţiei filosofice, pe de altă parte, Sfântul Chiril al Alexandriei, cu o interpretare a Sabatului în lumina celui de al patra Evanghelie; în al treilea rând, Sfântul Maxim Mărturisitorul, cu o abordare spiritual-mistică, şi ultimul, dar nu în ultimul rând, Sfântul Simeon Noul Teolog, care îmbină în exegeza biblică, cu reflecţii teologice şi spirituale.

Cuvinte-cheie: Sabatul, ziua a şaptea, tipologie, eshatologie, spiritualitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă