Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   ASPECTE FUNDAMENTALE ALE ECLESIOLOGIEI ORTODOXE LA SF. PĂRINŢI CAPADOCIENI.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Ne vom opri asupra concepției ecclesiologice celor trei mari capadocieni: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nazianz şi Sfântul Grigorie de Nyssa, în lucrările cărora sunt expuse probleme de triadologie, hristologie și chiar pneumatologiei, disciplina Bisericii, viaţă liturgică, dar acestea se încadrează în lupta pentru menţinerea unităţii Bisericii. Biserica a existat înainte de crearea lumii văzute în paradigmele veșnice ale lui Dumnezeu, unit cu Hristos preexistent. Biserica văzută și cea nevăzută este un organism unic, cele două fiind identice. Numai Biserica în întregul ei, cler şi credincioşi ca trup mistic al lui Hristos este infailibilă. Biserica, reprezentare sacramentală sau împărăţia lui Dumnezeu, este organul de conservare, interpretarea şi fructificare a conţinutului revelaţiei divine, care este inclus în Sf. Scriptura şi Sf. Tradiţie. Preoția sacramentală este inerentă, indispensabilă pentru Biserică. Episcopatul în toate elementele sale constituie cea mai înaltă expresie a unităţii Bisericii. De asemenea, este ilustrat, în scrierile Părinţilor Capadocieni, statutul sacramental special al celei mai înalte trepte a preoţiei (episcopul), precum şi importanţa succesiunii apostolice. Baza pentru universalitatea şi apartenenţa etnică a Bisericii este evenimentul Cincizecimii. Atât Biserica în întregime, cât şi fiecare Biserică locală este Biserica adevărată a lui Hristos, este catolică. Ca o concluzie, Biserica, organ de sfinţenie şi de mântuire, are o însemnătate excepţională în lucrările de reînnoire a omului şi nu poate fi substituită prin nimic.

Cuvinte-cheie: Biserică, trup mistic, comuniune, hirotonirea, succesiune apostolică, catolicitatea, infailibilitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă