Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   TEOLOGIA SOCIALĂ ORTODOXĂ. PROLEGOMENE LA O VIZIUNE RĂSĂRITEANĂ ASUPRA LUMII DE AZI.

Autori:  RADU PREDA.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea de faţă încearcă să ofere unele argumente în favoarea articulării unei teologii ortodoxe sociale adecvate pentru provocările lumii actuale. Analiza începe din momentul actual caracterizat, pe de o parte, de consecinţele căderii comunismului , în special în Europa, dar şi de intensificarea, la nivel global, a unei dezbateri cu privire la aşa-numita relaţie post-seculară între religie şi spaţiul public, pe de altă parte. În acest context, Bisericile Ortodoxe locale din Europa de Est sunt chemate să facă uz de libertatea lor şi le revine sarcina de a lua parte la proiectul societăţii din ţările în care predică Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu scopul de a face acest lucru, teologia ortodoxă trebuie să redescopere bazele sale pentru implicarea sa publică şi să reexamineze eventualele inhibiţii, prejudecăţi cu privire la misiunea sa istorică și spirituală. Un loc comun al analizei din Vest cu privire la Ortodoxie, transformat într-un reproş, este cel cu privire la presupusa indiferenţă presupune spre crizele sociale şi faţă de societate, în general, un fapt explicabil dacă avem în vedere relaţia strânsă dintre Biserica Răsăriteană şi autorităţii politice de orice fel. Acesta este motivul pentru care Biserica Ortodoxă trebuie să aibă poziție sistematică cu privire la aceste aspecte, în dorinţa sa de a avea un mesaj normativ în cadrul societăţii actuale. De fapt, acesta este un pas inevitabil cu privire la modul de recuperare a conştiinţei profetice, o conştiinţă aproape în totalitate lipsită de sensibilitate în timpul deceniilor de dominaţie comunistă. Bazat pe conştiinţa critică autentică a Bisericii, teologia ortodoxă socială trebuie să ajute în primul rând Trupul Bisericii pentru a înţelege mai bine datele privind modernitatea şi efectele profunde ale acesteia, atât la nivel personal, cât şi la un nivel colectiv. În urma modelul patristic a dialogului între datele de credinţă şi de cele ale lumii, teologia ortodoxă socială este chemată, prin citirea efectivă a Tradiţiei, să ofere practicii filantropice a Bisericii un cadru vizionar, pentru a stabili o mai vizibilă relaţia dintre orto-doxie şi orto-praxie.

Cuvinte-cheie: teologie ortodoxă socială, comunism, simfonie, caesaropapism, modernitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă