Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   JÉSUS, LE FILS ENVOYÉ DU PÈRE / IISUS, FIUL TRIMIS AL TATĂLUI.

Autori:  YVES-MARIE BLANCHARD.
 
       
         
  Rezumat:  Proiectul hristologic al Evangheliei a patra este destul de clar. Se compune din repetarea constantă a faptului că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pe de o parte, şi, pe de altă parte, de scopul declarat al autorului de a face cititorii să creadă, ceea ce înseamnă mai mult decât o accepte raţional. Ceea ce este special, la Sfântul Ioan, în comparaţie cu ceilalţi evanghelişti, este faptul că el nu ascunde natura divina a lui Hristos. Mai multe personaje în Evanghelie mărturisesc, de la bun început, lucrareai răscumpărătoare a Domnului, că El este Fiul lui Dumnezeu. Natanael, Ioan Botezătorul, femeia samariteancă, apostolul Petru şi alţii recunosc legătura Lui specială cu Tatăl. Demnitatea lui împărătească şi calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu şi de trimis al lui sunt în mod special subliniate, ultimele două calităţi fiind transmise apostolilor. Cuvinte cum ar fi Du-te la fraţii mei şi spune-le: "Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru". (Ioan 20, 17) sau Aşa cum Tatăl ma trimis pe mine, chiar şi aşa că vă trimit. (Ioan 20, 21) arată că apostolii au devenit ceea ce Hristos a fost: fiii şi trimişi ai lui Dumnezeu.

Cuvinte cheie: Iisus, trimiterea Fiului, Evanghelia după Ioan, mesianitate, apostoli, continuitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă