Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   SPECIFICUL PERSONAL AL RESPONSABILITĂŢII MORALE.

Autori:  ȘTEFAN ILOAIE.
 
       
         
  Rezumat:  Responsabilitatea este un dar al lui Dumnezeu, care se activează mai întâi în persoană, iar apoi devine comunitară prin activarea ei. Responsabilitatea, la fel ca asemănarea, se îndeplineşte în mod continuu, într-un mod personal, prin asumarea şi în special trăirea actului de responsabilitate.Omul se defineşte din acest punct de vedere, simplu dar grav, ca o fiinţă responsabilă sau o persoană responsabilă, acest datum - plin de sens şi a noblețe, dar, de asemenea, de gravitate - caracterizând întreaga sa existenţă. Pentru viaţa morală, importanţa asumării responsabilităţii într-un mod personal, cu aspectele ei specific personale, constă în faptul că de succesul sau eşecul ei depinde realizarea, în proporţii diferite şi pe diferite niveluri calitative, a asemănării cu Dumnezeu. Persoana primeşte sentimentul de responsabilitate ca un dat ființial, care este dezvăluit împreună cu dezvoltarea fizică şi spirituală. Împlinirea responsabilității se face de către om, în colaborare cu Dumnezeu, Care, din iubire, îi oferă nu numai darul în sine dar, de asemenea, puterea de a lucra cu el şi chiar sentimentul că munca este realizată în întregime de către persoana în cauză, că persoana însăşi este cea care poartă responsabilitatea. În cazul în care persoana este conştientă de scopul ei în lume, ea îşi va asuma responsabilităţile ca pe niște acte pe care ea le creează, îndeplineşte şi pentru care va fi responsabilă.

Cuvinte cheie: moral, persoană, responsabilitate, responsabilitatea ca dar, asumarea responsabilităţii, creaţie, comunitate, libertatea în Dumnezeu
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă