Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   BAZELE BIBLICE ŞI PATRISTICE ŞI DIMENSIUNEA LITURGICĂ ŞI CONTEMPORANĂ A TEOLOGIEI DOGMATICE.

Autori:  VALER BEL.
 
       
         
  Rezumat:  Teologia dogmatică trebuie să aibă un fundament biblic precis, în special din Noul Testament, deoarece Scriptura Sfantă este mărturia autentică despre mântuirea în Iisus Hristos şi este scris sub inspiraţia Duhului Sfânt. Fundamentul biblic previne speculaţii heterodoxe, incongruente cu revelaţia divină. În acelaşi timp, Teologia dogmatică trebuie să aibă o bază puternică în rezoluţiile sinoade ecumenice, în teologia Sfinţilor Părinţi care au explicat şi au avut o înţelegere profundă a credinţei creştine. Sinoadele ecumenice au misiunea de a mărturisi credinţa, în timp ce teologii şi Sfinţii Părinţi de a explica şi argumenta credinţa creştină. Sfânta Tradiţie este un mandat pentru transmiterea integrală a credinţei creştine şi a vieţii în Hristos.Teologia dogmatică, de asemenea, are o dimensiune liturgică, deoarece mai ales în Liturghie şi în slujbe în general vorbind, comunitatea Bisericii mărturiseşte şi trăieşte credinţa, oferind în acest fel un fundamentul ecleziologic pentru ea. În acelaşi timp, doxologia liturgică rămâne expresia cea mai vie şi autentică a Tradiţiei apostolice şi patristice. Teologia dogmatică trebuie să pună credinţa creştină în legătură directă cu aspiraţia profundă a omenirii şi cu temele majore ale lumii contemporane, în scopul de a face cuvântul lui Dumnezeu accesibil şi să promoveze misiunea Bisericii.

Cuvinte cheie: Sfânta Scriptură, Tradiţie, Liturghie, dogmatică, actualitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă