Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
  Articol:   PROVIDENŢA PRIN ÎNDRUMARE MORALĂ.

Autori:  HANS SCHWARZ.
 
       
         
  Rezumat:  Providenţa prin îndrumare morală. În afară de evenimentele naturale, există şi un alt mod în care providenţa generală a lui Dumnezeu se manifestă. În procesele naturale activitatea creatoare continuă a lui Dumnezeu este dominantă; în schimb, în procesele morale, activitatea de conservare creatoare a lui Dumnezeu este cea mai importană. De altfel la început comunitatea creştină a fost mai degrabă ezitantă în a adopta ideea de lege naturală, care era prevalentă printre stoici. Origen a fost primul care a pregătit drumul înspre primirea ideii de lege naturală atunci când l-a identificat pe Hristos-Logosul cu structura raţională a lumii. În ce-l priveşte, Luther a fost convins că Dumnezeu a rândut totul în lume, de la evenimentele cele mai mari până la cele mai mici detalii. În zilele noastre, există tendinţa de a socoti preceptele morale pe care le respectă omul ca rezultând din fapte biologice şi ca existând deja, în forne mai puţin coagulate, la speciile mai evoluate de animale.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă