Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
  Articol:   LITURGIE UND DIAKONIE / LITURGHIE ŞI DIACONIE.

Autori:  MIHAI VALICA.
 
       
         
  Rezumat:  Liturghie şi diaconie. Credinţa creştină ortodoxă îşi are expresia cea mai profundă în săvârşirea Sf. Liturghii. Sf. Liturghie se află în centrul vieţii Bisericii şi este o formă a Predaniei, ca şi învăţătura creştină însăşi, de aceea ea este strâns legată de diaconie. Teologi mai noi ca Al. Schmemann, în teologia ortodoxă, Romano Guardini şi Odo Casel, în teologia catolică, au subliniat importanţa Liturghiei nu numai pentru viaţa creştină ci şi pentru teologie. Întrucât caracteristica principală a Liturghiei este aceea că ea este rugăciunea comunităţii Bisericii, teologia liturgică exprimă credinţa celebrată a Bisericii şi se află în cea mai strânsă legătură cu dogmatica. Dogmatica şi teologia liturgică depind aşadar de Sf. Liturghie, ele au însă, în acelaşi timp, şi o funcţie orientativă, aceea de a purta de grijă ca liturghia Bisericii să fie experiată ca o realitate vie a credinţei şi ambele să se prelungească în iubirea şi slujirea aproapelui. De la începuturile Bisericii celebrarea credinţei, trăirea din credinţă şi propovăduirea credinţei, adică Leiturghia, Diakonia şi Martyria au constituit o unitate.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă