Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
  Articol:   EVOLUŢIA STILURILOR BISERICILOR DIN RĂSĂRIT ŞI APUS ŞI LOCUL ICONOSTASULUI ÎN ARHITECTURA ACESTORA.

Autori:  CRISTIAN BARB.
 
       
         
  Rezumat:  În scopul de a începe studiul nostru iconografic şi dogmatic asupra iconostasului avem nevoie să clarificăm cadrul arhitectural în care acesta a luat fiinţă şi în care iconostasul s-a dezvoltat începând cu perioada paleocreştină și până în zilele noastre. În acest studiu am încercat să arăt principalele forme ale iconostasului în perioada de tranziţie de la stilul Basilican la stilul bizantin (atât în arhitectura cât și în pictura religioasă) - stil comun Răsăritului ortodox. În cursul studiului nostru am încercat să prezentăm simbolismul teologic al Bisericilor bizantine aşa cum s-a explicat de către Sfinţii Părinţi, ca şi valoarea liturgică şi semnificaţia dogmatică ale iconostasului. În a doua parte a studiului nostru am prezentat evoluția stilului Basilican, roman, gotic şi renascentist al Bisericilor occidentale. Spre deosebire de bisericile bizantine, în cazul în care Hristos Pantocrator de pe cupolă cuprinde toată lumea, în Bisericile occidentale accentul se află exclusiv pe ascensiunea omului spre Dumnezeu. În studiul nostru am încercat să demonstrez că iconostasul, în forma sa nedezvoltată a existat atât în Est cât şi în Vest, dar trebuie să adăugăm că Biserica Apuseană a renunţat la el pentru că pe măsură ce timpul a trecut Biserica Apuseana a văzut iconostasul ca un obstacol care separă unitatea organică de cult.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă