Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
  Articol:   REALITATEA MULTICULTURALĂ EUROPEANĂ CONTEMPORANĂ CA PROVOCARE ORTODOXĂ.

Autori:  CONSTANTIN V. SKOUTERIS.
 
       
         
  Rezumat:  Realitatea multiculturală europeană contemporană ca provocare ortodoxă. Prelegerea de faţǎ a fost susţinutǎ în Aula Magna a Universitǎţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu ocazia decernǎrii titlului de doctor honoris causa. Ea pleacǎ de la constatarea cǎ Biserica trebuie sǎ rǎspundǎ provocǎrilor istorice la care este supusă. Iar constituirea unei suprastructuri cum este Uniunea Europeană, unică nu doar prin dimensiuni ci şi printr-o nouă dialectică a raportului dintre autoritatea politică şi Biserică, este interpretatǎ ca o provocare. Dacă creştinismul este unul dintre factorii fondatori ai identităţii europene, astăzi Biserica îşi vede prezenţa în societate tot mai redusă şi mai indezirabilă. Datoria Teologiei ortodoxe se cuprinde, conform autorului, în două poziţii: a) să rămână fidelă Tradiţiei ei şi b) să dea această tradiţie reînnoită, în nici un caz falsificată, lumii de astăzi. Teologia ortodoxă este datoare să salveze, în noile condiţii, echilibrul dintre tradiţie şi reînnoire.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă