Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
  Articol:   DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ ŞI SACRAMENTALĂ A MISIUNII BISERICII, CONFORM IOAN 5, 1-5.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Dimensiunea spirituală şi sacramentală a misiunii Bisericii, conform Ioan 5, 1-5. Studiul de faţă, pornind de la analiza exegetică a episodului vindecării slăbănogului de la Vitezda, prezintă o schiţă de misiune a Bisericii contemporane calată pe dimensiunea sacramentală a activităţii ei. Partea exegetică a studiului pune accentul pe iniţiativa lui Iisus în căutarea celui aflat în suferinţă. El, Iisus, este Cel Care-l caută pe slăbănog, şi nu invers. Întâlnirea celui paralizat cu Dumnezeu se realizează pe fondul în care orice speranţă într-un ajutor uman s-a spulberat. Dar, tot Iisus este Cel ce-l caută, din nou, pe cel care fusese paralizat. Întâlnirea, de data aceasta, are loc în templu, când cel vindecat primeşte de la Iisus şi soluţia izbăvirii de suferinţă: «Să nu mai păcătuieşti!» Aşadar, misiunea mesianică a lui Iisus a îmbrăţişat, deopotrivă, atât pe cel suferind, cât şi pe cel vindecat. În lumina acestui episod, misiunea Bisericii capătă conturul defăşurării ei: Extra muros Ecclesiae şi Intra muros Ecclesiae.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă