Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII - NICOLAE-ŞERBAN TANAŞOCA, BIZANŢUL ŞI ROMÂNII, EDITURA FUNDAŢIEI PRO, BUCUREŞTI 2003, 238 P..

Autori:  DOREL MAN.
 
       
         
  Rezumat:  "O nouă carte despre relaţiile românilor cu Bizanţul": Pentru toţi iubitorii de istorie, apariţia unei noi lucrări în acest domeniu produce o reală plăcere şi este, evident, un prilej de reflecţie asupra faptelor expuse în respectivul demers. Cartea "Bizanţul şi românii" propusă de cunoscutul elinist Nicolae-Şerban Tanaşoca, apărută în colecţia Biblioteca Naţională de Istorie, iniţiată de Stelian Ţurlea la Editura Fundaţiei Pro este un eveniment pentru toţi iubitorii istoriei naţionale şi mai ales pentru cei care se apleacă asupra raporturilor acestei istorii cu lumea bizantină şi inevitabil, cu spiritualitatea ortodoxă. Lucrarea are subtitul "Eseuri, studii, articole" iar în scurtul Cuvânt înainte, autorul precizează încă de la început: "Eseurile, studiile şi articolele din acest volum sunt rodul reflecţiei asupra rolului Bizanţului şi al civilizaţiei bizantine în determinarea destinului istoric al românilor şi conturarea identităţii lor culturale. Ele încearcă să răspundă deopotrivă îndatoririi profesionale asumate de autor, cu mulţi ani în urmă, la îndemnul istoricului Şerban Papacostea, alături de regretatul Prof. Alexandru Elian, de a contribui la editarea şi punerea în valoare a izvoarelor bizantine ale istorie naţionale, dar şi provocării spirituale şi culturale pe care Bizanţul şi bizantinismul au adresat-o, în fiecare veac altfel; generaţiilor succesive de intelectuali români" (p. 7). Lucrarea este structurată pe trei secţiuni ce reunesc eseurile, studiile şi articolele selectate de autor în vederea publicării, unele dintre ele au fost publicate anterior în limbi străine, altele în limba română în reviste de specialitate, iar altele "nu au ajuns să fie definitivate pentru tipar, după ce au alimentate comunicări la reuniuni ştiinţifice", după cum ne spune însăşi autorul.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă