Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII – DOREL MAN, MANUSCRISE OMILETICE – ACTE DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, (SECOLUL XVIII – MIJLOCUL SECOLULUI XIX), PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2004, 202 P..

Autori:  ONUFRIE VINŢELER.
 
       
         
  Rezumat:  În prezenta carte, cunoscutul autor, Dorel Man, după unele cercetări efectuate în Arhiva Bibliotecii de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu dă la iveală doar şase manuscrise mai puţin cunoscute chiar şi de teologi şi total necunoscute de către enoriaşi sau de publicul larg. Lucrarea de faţă este precedată de un Studiu introductiv (p. 7-12) competent elaborat de autorul Dorel Man, după care urmează prezentarea detaliată a fiecăreu manuscris. Astfel, primul manuscris, înregistrat cu nr. 30 evocă a predică ţinută în ziua de 29 aug. 1708, când a avut loc comemorarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Manuscrisul a fost elaborat de grămăticul Gheorghe din Ţânţari şi reflectă modul de transmitere a învăţăturii creştine din generaţie în generaţie prin intermediul predicii. Încă în antichitate Ioan Botezărorul chema omenirea la pocăinţă, să renunţe la fărădelege, să nu mai săvârşească păcatul desfrânării care a fost întotdeauna pedepsit. Se aduce exemplul lui Samson, Solomon etc. Menţionăm cu această ocazie că Fondul "Andrei Şaguna" din cadrul Bibliotecii de Teologie Ortodoxă din Sibiu reprezintă o bogată mină de pietre nestemate. În amintita arhivă există materiale valoroase care pot servi la elaborarea de numeroase teze de licenţe şi chiar teze de doctorat. Manuscrisul se află scris cu caractere chirilice, prima parte, 15 file, a doua 7 file, transcrise de Dl. Dorel Man cu caractere latine şi comentate cu o deosebită atenţie.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă