Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII – MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA, CUVÂNTĂRI BISERICEŞTI PENTRU SĂRBĂTORILE DOMNEŞTI (ED.: DOREL MAN), PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2003, 174 P..

Autori:  ONUFRIE VINŢELER.
 
       
         
  Rezumat:  „O CARTE MEREU VIABILĂ” Menţionam cu altă ocazie că Andrei Şaguna a reprezentat o epocă nu numai în istoria Bisericii ortodoxe ci şi în istoria naţională a românilor, cu precădere a celor din Ardeal. Comunicările, cuvântările ţinute cu diferitele ocazii, precum şi predicile duminecale sunt pline de înţelepciune, de pilde aducătoare de lumină, de strălucire pentru toţi românii. În 1945, eroul fără mormânt al bisericii ortodoxe, preotul prof. Florea Mureşan a publicat un număr de 26 de cuvântări ţinute de Andrei Şaguna în zile de mare însemnătate. Cartea publicată de Florea Mureşan, a devenit o raritate şi nu mai este cunoscută de noua generaţie de preoţi, cu atât mai puţin de laici. Datorită faptului că Florea Mureşan a avut de suferit în cea de a doua jumătate a veacului al XX-lea şi lucrările care conţineau numele lui au fost scoase din uz şi date uitării. Cunoscutul editor, Dorel Man, înţelegând necesitatea unei asfel de lucrări pentru studenţii Facultătii de Teologie, pentru seminarişti şi nu în ultimul rând pentru preoţi şi credincioşi s-a încumetat să scoată o nouă ediţie de Cuvântări bisericeşti pentru Sărbătorile domneşti, care a văzut lumina tiparului, în Cluj-Napoca, la finele anului 2003, 174 p.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă