Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII - STUDIA HISTORICA ET THEOLOGICA. OMAGIU PROFESORULUI EMILIAN POPESCU (VOLUM COORDONAT DE: CONSTANTIN C. PETOLESCU, TUDOR TEOTEOI, ADRIAN GABOR), IAŞI, EDITURA TRINITAS, 2003, 840 P.+ 2 FOTOGRAFII (TIPĂRIT CU BINECUVÂNTAREA ÎPS DANIEL,.

Autori:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Rezumat:  În curgerea vremii, diferite cadre didactice laice sau teologi nehirotoniţi au predat în cadrul învăţământului teologic universitar ortodox din ţara noastră, făcând cinste Bisericii străbune; între aceştia un loc aparte îl ocupă şi profesorul-teolog Emilian Popescu, cel care a onorat, cu demnitate, catedrele de Bizantinologie de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (respectiv Facultatea de Teologie) şi de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Iaşi. Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă, Domnia Sa a fost omagiat printr-un minunat volum, al cărui titlu l-am pomenit mai sus, evidenţiindu-se calităţile de bun dascăl, arheolog, istoric şi teolog. La sărbătoarea omagierii au participat, prin scris, înalte personalităţi bisericeşti şi laice, mulţi ucenici. Materialul primit spre omagiere a fost rânduit de către coordonatori în mai multe părţi: pe diferite probleme şi perioade istorice.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă