Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2004  
         
  Articol:   L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME JURIDIQUE ROUMAIN CONCERNANT LA LIBERTÉ RÉLIGIEUSE (1989 - 2002) / EVOLUŢIA SISTEMULUI JURIDIC ROMÂNESC PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASĂ (1989 - 2002).

Autori:  PATRICIU DORIN VLAICU.
 
       
         
  Rezumat:  Evoluţia sistemului juridic român privind libertatea religioasă (1989-2002). În prezentul articol autorul işi propune o analiză a cadrelui legislativ al vieţii religioase în societatea românească. După prezentarea premiselor şi necesităţilor formulării acestui cadru legislativ, impuse de schimbarea regimului politic în urma Revoluţiei din decembrie 1989, studiul de faţă se constitue într-o analiză a textelor de lege referitoare la viaţa religioasă surprinzând implicaţiile lor atât la nivelul individului cât şi al comunităţii, valoarea lor intrinsecă, dar şi insuficienţele actuale ale sistemului juridic românesc. Este prezentat astfel decretul prezidenţial din 31 decembrie 1989 –act reparator al injusteţii sistemului juridic promovat de statul comunist – ca premisă a elaborării unui nou sistem legislativ referitor la libertatea religioasă. Studiul prezintă două secţiuni principale: în prima secţiune se prezintă şi se analizează principiile constituţionale directe şi indirecte pe care se întemeiază viaţa religioasă, iar în a doua secţiune se prezintă şi se analizează legislaţia prin care se aplică aceste principii. Studierea principiilor constituţionale aşa cum se înfăţişează ele în Constituţia României din 1991, îi permite autorului şi o analiză a aparentei sinonimii şi a diferenţelor dintre conceptele de "libertatea conştiinţei", "libertate religioasă" şi "libertatea cultelor". Această secţiune se încheie cu concluzia, formulată de analiştii legistlativi europeni potrivit cărora România posedă dispozitivul constituţional cel mai complet şi cel mai protector în ceea ce priveşte viaţa religioasă. Dar, concomitent cu sublinierea acestor merite ale sistemului legislativ românesc, în secţiunea a doua a prezentului studiu se prezintă şi insuficienţele legislative ale acestui sistem, insuficienţe date de inexistenţa unei legi a cultelor şi de folosirea improprie de către Statul român a Decretului de lege 177 din 1948, decret declarat neconstituţional de către Curte Supremă de Justiţie a României, uz juridic care induce prioritatea autorităţii instituţiilor administrative ale statului abilitate să guverneze viaţa religioasă faţă de autoritatea legii.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă